Szkola

Absolwenci

Rok 2016

50 uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2

 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego,

ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

1

I Liceum Ogólnokształcące

im. gen. W. Sikorskiego

29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 12

3

II Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

ul. Śniadeckich 9, 25–366 Kielce

3

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego,

ul. 11-go Listopada 14, 28-366 Małogoszcz

3

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3

 im. Stanisława Staszica, 

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

9

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach

Technikum nr 2
ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce

1

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

Technikum Budowlane, Technikum Drogownictwa, Technikum Architektury Krajobrazu, szkoła zawodowa

ul. Zgody 31

5

Zespół Szkół Elektrycznych

ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 

25-317 Kielce

4

VI Liceum Ogólnokształcące

im. J. Słowackiego

25-031 Kielce, ul. Gagarina 5

1

Liceum Ogólnokształcąceim. św. Jadwigi Królowej

im. J. Słowackiego 5

1

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,

ul. Ściegiennego 15, 25-003 Kielce

4

VII Liceum Ogólnokształcące

im. J. Piłsudskiego

25-035 Kielce, Al. Legionów 4

4

V Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Piotra Ściegiennego
w Kielcach

ul. Stanisława Toporowskiego 96
2

X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. C. K. Norwida

25-613 Kielce, ul. Jagiellońska 4

1

Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach

ul. Białego Zagłębia 26-060 Chęciny

2

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego

ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce

3

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,

Technikum nr 3, ul. Zagórska 14, 25-355 Kielce

2

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2

IV Liceum Ogólnokształcące

25-314 Kielce

ul. Radiowa 1
1

 

Rok 2015

34 uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3

 im. Stanisława Staszica, 

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

6

II Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

ul. Śniadeckich 9, 25–366 Kielce

2

Zespół Szkół Elektrycznych

ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 

25-317 Kielce

2

VI Liceum Ogólnokształcące

im. J. Słowackiego

25-031 Kielce, ul. Gagarina 5

1

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2

IV Liceum Ogólnokształcące

25-314 Kielce

ul. Radiowa 1
5

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,

ul. Ściegiennego 15, 25-003 Kielce

2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

ul. Warszawska 96 Kielce

1

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach

ul. Zgody 31

3

Niepubliczna Szkoła Zawodowa w Kielcach

25-661 Kielce

ul. Helenówek 4
1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2

 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego,

ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

1

X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. C. K. Norwida

25-613 Kielce, ul. Jagiellońska 4

4

VII Liceum Ogólnokształcące

im. J. Piłsudskiego

25-035 Kielce, Al. Legionów 4

1

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,

Technikum nr 3, ul. Zagórska 14, 25-355 Kielce

1
Zespół Szkół Informatycznych im. gen. Hauke-Bosaka w Kielcach,
ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce
1

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach

Technikum nr 2
ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce

1

Technikum nr 8 w Kielcach

ul. Legionów 4, 25-035 Kielce

1


Rok 2014

44 uczniów

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3

 im. Stanisława Staszica, 

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

12

II Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

ul. Śniadeckich 9, 25–366 Kielce

2

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego,

ul. 11-go Listopada 14, 28-366 Małogoszcz

2

Zespół Szkół Elektrycznych

ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 

25-317 Kielce

5

Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Młodzieży
i Dorosłych „Uniwerek” Sp. z o.o.

Technikum Zawodowe

„Uniwerek”

25 – 506 Kielce, Pl. Niepodległości 1

2

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,

ul. Ściegiennego 15, 25-003 Kielce

1

V Liceum Ogólnokształcące
im. A. Witkowskiego

 31 – 116 Kraków

ul. Studencka 12

1

VI Liceum Ogólnokształcące

im. J. Słowackiego

25-031 Kielce, ul. Gagarina 5

2

VII Liceum Ogólnokształcące

im. J. Piłsudskiego

25-035 Kielce, Al. Legionów 4

4

V Liceum Ogólnokształcące
im. ks. Piotra Ściegiennego
w Kielcach

ul. Stanisława Toporowskiego 96

1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Łopusznie

ul. Konecka 2, 26-070 Łopuszno

1

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2

IV Liceum Ogólnokształcące

25-314 Kielce

ul. Radiowa 1

3

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego

ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce

2

Niepubliczna Szkoła dla Młodzieży i Dorosłych

25-661 Kielce

ul. Helenówek 4

1

Niepubliczne Technikum Zawodowe w Kielcach

25-661 Kielce

ul. Helenówek 4

3

Prywatne Technikum Zawodowe „PRO-FIL”,

ul. Romualda 3, 25-322 Kielce

1

Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach

ul. Białego Zagłębia 26-060 Chęciny

1

 

 

Rok 2013

41 uczniów

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3

 im. Stanisława Staszica, 

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

6

II Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

ul. Śniadeckich 9, 25–366 Kielce

2

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego,

ul. 11-go Listopada 14, 28-366 Małogoszcz

4

Zespół Szkół Elektrycznych

ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 

25-317 Kielce

3

Zespół Szkół Zawodowych NR 1

ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce

5

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,

ul. Ściegiennego 15, 25-003 Kielce

2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2

 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego,

ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

1

VI Liceum Ogólnokształcące

im. J. Słowackiego

25-031 Kielce, ul. Gagarina 5

1

VII Liceum Ogólnokształcące

im. J. Piłsudskiego

25-035 Kielce, Al. Legionów 4

3

X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. C. K. Norwida

25-613 Kielce, ul. Jagiellońska 4

1

III Liceum Ogólnokształcące

im. J. Wybickiego

25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 90

1

I Liceum Ogólnokształcące

im. gen. W. Sikorskiego

29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 12

2

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego

ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

2

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła

Zawodowa w Kielcach

ul. Helenówek 4, 25–661 Kielce

3

Awans Prywatne Technikum, 

ul. Helenówek 4, 25-661 Kielce

1

Prywatne Technikum Zawodowe „PRO-FIL”,

ul. Romualda 3, 25-322 Kielce

1

Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach

ul. Białego Zagłębia 26-060 Chęciny

1

 

Rok 2012

35 uczniów

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego,

Technikum nr 3, ul. Zagórska 14, 25-355 Kielce

1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3

 im. Stanisława Staszica, 

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

8

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2

Al. Legionów 4, 25-035 Kielce

2

Zespół Szkół Zawodowych NR 1

ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce

4

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego,

ul. 11-go Listopada 14, 28-366 Małogoszcz

5

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach,
ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce

1

Zespół Szkół Elektrycznych

ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 

25-317 Kielce

1

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej,

ul. Radiowa 1, 25-314 Kielce

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

3

V Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Ściegiennego w Kielcach, ul. Toporowskiego 96, 25-549 Kielce

2

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,

ul. Ściegiennego 15, 25-003 Kielce

2

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

ul. Kopernika 8, 25-336 Kielce

1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1

ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce

1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2

 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego,

ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

2

Technikum NR 5

ul. Langiewicza 18, 25-381 Kielce

1

 

 

Rok 2011

48 uczniów

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3

 im. Stanisława Staszica, 

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

8

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2

Al. Legionów 4, 25-035 Kielce

3

Zespół Szkół Zawodowych NR 1

ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce

5

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego,

ul. 11-go Listopada 14, 28-366 Małogoszcz

3

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach,
ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce

1

Zespół Szkół Elektrycznych

ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 

25-317 Kielce

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

2

V Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Ściegiennego w Kielcach, ul. Toporowskiego 96, 25-549 Kielce

3

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1

ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce

1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2

 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego,

ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

3

II Liceum Ogólnokształcące

im. Jana Śniadeckiego w Kielcach

ul. Śniadeckich 9, 25–366 Kielce

2

Liceum Ogólnokształcące w Łopusznie

1

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła

Zawodowa w Kielcach

ul. Helenówek 4, 25–661 Kielce

4

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

ul. Zagórska 14, 25 – 355 Kielce

1

VI Liceum Ogólnokształcące

im. J. Słowackiego

25-031 Kielce, ul. Gagarina 5

6

VIII Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Henryka Sienkiewicza

ul. Krzemionkowa 1, 25 – 705 Kielce

2

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

im. Świętego Stanisława Kostki

25 – 335 Kielce, ul. św.Stanisława Kostki 17

1

Rok 2010

61 uczniów

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3

 im. Stanisława Staszica, 

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa

9

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2

Al. Legionów 4, 25-035 Kielce

3

Zespół Szkół Zawodowych NR 1

ul. Zgoda 31, 25-378 Kielce

5

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowego,

ul. 11-go Listopada 14, 28-366 Małogoszcz

5

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach,
ul. Jagiellońska 32, 25-608 Kielce

3

Zespół Szkół Elektrycznych

ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8, 

25-317 Kielce

3

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej,

ul. Radiowa 1, 25-314 Kielce

2

V Liceum Ogólnokształcące

im. ks. Piotra Ściegiennego

25 – 549 Kielce, ul. Toporowskiego 96

1

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,

ul. Ściegiennego 15, 25-003 Kielce

5

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

ul. Kopernika 8, 25-336 Kielce

1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 1

ul. Jagiellońska 90, 25-734 Kielce

2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych NR 2

 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego,

 ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

5

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła

Zawodowa w Kielcach

ul. Helenówek 4, 25–661 Kielce

3

VI Liceum Ogólnokształcące

im. J. Słowackiego

25-031 Kielce,ul. Gagarina 5

2

Awans Prywatne Technikum, 

ul. Helenówek 4, 25-661 Kielce

2

Awans Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ul. Helenówek 4, 25-661 Kielce

2

Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 14, 

ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 53, 25-432 Kielce

1

Zespół Szkół Informartycznych

 im. gen. Józefa Hanke Bosaka, 

ul. J. Hanke Bosaka 1, 25-217 Kielce

1

Zespół Szkół NR 2 w Chęcinach

ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 Chęciny

2

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami integracyjnymi im. C.K. Norwida,

ul. Jagiellońska 4, 25-613 Kielce

1

Technikum Zawodowe „UNIWEREK”, 

ul. Czarnowska 22, 25-442 Kielce

2

Prywatne Technikum Zawodowe „PRO-FIL”,

ul. Romualda 3, 25-322 Kielce

1

 

 
 
Powrót