Najlepsi ekolodzy w województwie

Szkoła Podstawowa w Bukowie zdobyła I miejsce w XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pod nazwą "Ekologia, my i region w którym żyjemy". Organizatorem konkursu był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. W środę 5 grudnia 2012 r w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach nagrody zwycięzcom konkursu wręczył Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.
Konkurs był długoterminowy i składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap polegał na przygotowaniu pracy konkursowej w formie plakatu, albumu, filmu, reportażu lub prezentacji multimedialnej na jeden z trzech podanych przez organizatora tematów.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowie wybrali temat związany z ekosystemem leśnym położonym  w miejscu zamieszkania. Jego opracowaniem zajmowali się uczniowie
z klasy szóstej. Byli to: Bała Kamila, Banaś Maciej, Bukowski Filip, Siwiec Michalina, Bernat Patrycja, Gawron Wiktoria, Wójcik Wiktoria, Krawczyński Hubert i Szymkiewicz Paweł. Opiekę nad grupą sprawowała pani Sławomira Jambor.
Z nadesłanych do I etapu 96 prac, Komisja Konkursowa wybrała piętnaście z najwyższą punktacją w kategorii: szkoły podstawowe ( klasy IV - VI ), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Finał konkursu polegał  na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę z zakresu znajomości parków krajobrazowych w województwie świętokrzyskim, polskich parków narodowych, tematyki leśnej i ochrony przyrody. Test finałowy rozwiązywali współautorzy wyróżnionych prac. Ze Szkoły Podstawowej w Bukowie byli to: Bała Kamila, Banaś Maciej i Bukowski Filip. Suma uzyskanych punktów z I i II etapu decydowała o uzyskaniu danego miejsca w klasyfikacji.

A oto Laureaci Konkursu:

 I.  -   Szkoła Podstawowa w Bukowie 

II. - Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach

III. - Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach

IV. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Osinach

V. - Szkoła Podstawowa w Sobkowie

VI. - Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Starachowicach

 

      Za zajęcie I miejsca szkoła otrzymała sprzęt wielofunkcyjny do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, pomiaru natężenia dźwięku oraz światła a także piękny zestaw albumów o tematyce ornitologicznej, laureaci konkursu zostali nagrodzeni torbami podróżnymi, śpiworami  firmy Nike i Alpinus, albumami, przewodnikami turystycznymi oraz filmami. Ponadto uczniowie ci mają możliwość startowania w II etapie konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Pozostali uczniowie, którzy nie brali udziału w rozgrywkach finałowych otrzymali plecaki firmy Adidas. Za swój trud została nagrodzona również opiekunka Pani Sławomira Jambor, która otrzymała plecak turystyczny i książki o tematyce przyrodniczej.

 

 

 

Rozstrzygnięto XXI edycję konkursu "Ekologia, my i region w którym żyjemy"

 

 

Ekologia - moda czy konieczność?

     Słyszymy dziś często w środkach masowego przekazu o problemach związanych z ochroną środowiska i ekologii. A słowa ekologia       i ekologiczny są, niestety, nadużywane. Czy to tylko moda, czy konieczność? Zapewne jedno i drugie. Często stosuje się pojęcie produkt ekologiczny w hasłach reklamowych dla uzyskania większego popytu na dany towar, jednak często hasło to mija się z prawdą. Moda np. na papierowe torebki zamiast plastykowych reklamówek jest ekologiczna i przyjazna, środowisku, szkoda tylko, że w Polsce jeszcze nie osiągnęła takiego sukcesu jak w USA.

Musimy zdawać sobie sprawę z konieczności ochrony powietrza, wody i gleby, obowiązku zmniejszania odpadów i poszukiwania bezpiecznych dla środowiska sposobów uzyskiwania energii, konieczności stosowania technologii mało- i bezodpadowych, oszczędnego korzystania z zasobów surowcowych i zasobów biosfery, a także racjonalnego używania substancji chemicznych.

Jesteśmy częścią przyrody, a niszcząc ją, lekceważąc jej prawa - niszczymy samych siebie. Kiedy i w jaki sposób budzić tę świadomość? Wszyscy wskażą na szkołę i jest to niewątpliwie prawda. Celem sozologicznego kształcenia młodego człowieka powinno być nie tylko zapewnienie uczniom odpowiedniego zasobu wiadomości, lecz również ukształtowanie umiejętności i postaw warunkujących podejmowanie skutecznych działań wobec pojawiających się dla środowiska zagrożeń.

    Ekologia jest powiązana w znacznej części z gospodarką. Tworząc nowe oczyszczalnie ścieków, gospodarstwa ekologiczne i wprowadzając "bio" dodatki do paliwa pomagamy gospodarce. Wprowadzając "bio" dodatki do paliw dajemy pracę osobom bezrobotnym, ktoś musi je produkować (posadzić, zasiać, np. rzepak), inni muszą go zebrać, kolejni dostarczyć do przetwórcy itd. W ten sposób otrzymujemy kolejne miejsca pracy. Czyli ekologia jest nie tylko koniecznością i modą jest też opłacalna.

   Ekologia jest też koniecznością, ponieważ gdyby człowiek nie zaczął interesować się ekologią "na czas" być może już dziś dużo gatunków zwierząt i roślin można by tylko wpisać do "czarnej księgi". Zanieczyszczone środowisko szkodzi człowiekowi, choroby układu oddechowego spowodowane nadmierną ilością pyłów i gazów w szybkim tempie mogą zabić tysiące osób. Dlatego też ekologia i ochrona środowiska jest też koniecznością.

    Z drugiej jednak strony budując elektrownie wodne czy wiatraki zmieniamy wygląd krajobrazu. "Betonujemy" rzeki dla uzyskania energii zmieniając jej bieg       i prawa, którymi rządzi się natura. Wody chłodzące turbiny mają wyższą temperaturę niż rzeka miała zanim wybudowano elektrownie. To samo można powiedzieć o wiatrakach. Pracujące "łopaty" turbiny wiatrowej zwiększają temperaturę nawet o 3oC i zwiększają prędkość wiatru o około 2m/s. Mimo to jest to bardziej przyjazne środowisku niż elektrownie konwencjonalne. Coraz częściej kolektory słoneczne stosuje się by "być na topie", czyli ekologia jest też modą.

    Modę na ekologię obrazują, np. gospodarstwa ekologiczne. W krajach Unii Europejskiej funkcjonują już gospodarstwa ekologiczne. W Polsce ten sposób gospodarowania zaczyna się dopiero rozwijać. Rolnictwo ekologiczne to gospodarowanie przyjazne środowisku, produkcja zdrowej żywności oraz pielęgnacja krajobrazu rolniczego. Niedozwolone jest stosowanie sztucznych regulatorów wzrostu i innych substancji wpływających na wegetację i rozwój roślin. Żywność produkowana w tych gospodarstwach jest o wiele droższa, ale na pewno jest dużo zdrowsza gdyż nie stosuje się żadnego rodzaju substancji ochrony roślin, które wykorzystuje się w standardowych gospodarstwach.

 

Baterie

Powstają one w głównej mierze jako odpad wytwarzany przez gospodarstwa domowe. Baterie i akumulatory małogabarytowe zużywane są także w budownictwie, energetyce, handlu, łączności, transporcie i usługach serwisowych, w służbie zdrowia, w siłach zbrojnych i wszelkiego rodzaju służbach mundurowych, jak również w szkolnictwie oraz w instytucjach kulturalnych.
Wszyscy ponosimy więc cząstkę odpowiedzialności za właściwe postępowanie z bateriami po wykorzystaniu zawartej w nich energii.

baterie.jpg (35217 bytes)Od dziś żadna zużyta bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci !


O tym, gdzie i w jaki sposób można pozbyć się zużytych baterii dowiedzą się Państwo, dzwoniąc do urzędu gminy w miejscu swego zamieszkania lub kontaktując się z firmą, która odbiera od Państwa zmieszane odpady komunalne.

Ważnym problemem do rozwiązania, w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów nazywanych popularnie niebezpiecznymi. Stopień szkodliwości tych odpadów jest bardzo zróżnicowany. Zależy on od ich składu chemicznego, rodzaju i wielkości emisji, cech fizycznych i innych właściwości. Największa masa odpadów niebezpiecznych powstaje w wyniku działalności przemysłu. W wyniku badań prowadzonych w wielu regionach kraju stwierdzono, iż odpady niebezpieczne występują także w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, w których stanowią ok. 2 % masy. Właśnie w tej frakcji odpadów komunalnych występują zużyte i przeterminowane akumulatory i baterie, które nie zostały wcześniej zebrane selektywnie.

 

 


Powrót