Projekt

"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III

w Gminie Krasocin"

w ramach poddziałania 9.1.2

Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w oparciu o zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły.

Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Okres realizacji projektu: 14.02.2011r. - 21.06.2013r.

W Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie zaplanowano następujące rodzaje zajęć:

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętbności matematycznych;

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Budżet nasz wynosi 35 810,00 zł. W ramach projektu oprócz dodatkowych zajęć zostanie zakupiony laptop z oprogramowaniem, a także środki dydaktyczne na w/w zajęcia.

WYKAZ GODZIN  W RAMACH PROJEKTU 
"INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA  I WYCHOWANIA KLAS I- III 
w GMINIE KRASOCIN"
w ROKU SZKOLNYM 2012/2013 
w ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH im. JANA PAWŁA II w BUKOWIE

IX-2
X-4
XI-4
XII-2
I-2
II-4
III-3
IV-3
V-4
VI-2


RAZEM 30 GODZIN

Harmonogram zajęć  w ZPO w Bukowie w ramach projektu
 "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I -III w Gminie Krasocin"
 na rok szkolny 2012/2013

 

Grupa

 

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1a  (8)
Małgorzata
Kondraciuk

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

 

piątek

 

12.15-13.00

1b  (6)
Małgorzata
Wilk

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

 

czwartek

 

12.15-13.00

1c  (6)

Iwona
Terpic

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

 

piątek

 

12.15-13.00

2a  (8)
Alicja
Sójka

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

piątek

 

11.25-12.10

2b  (6)
Beata
Piwowarczyk

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

czwartek

 

12.15-13.00

3a  (1)
Maria
Krawczyk

zajęcia  logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy

 

wtorek

 

11.00-12.00

4a  (8)
Joanna
Bebel

zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

 

czwartek

 

12.15.-13.00

 

WYKAZ GODZIN W RAMACH PROJEKTU
"INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
KLAS I-III W GMINIE KRASOCIN"
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANA PAWŁA II W BUKOWIE
NA ROK SZKOLNY 2011/2012 

IX - 3 GODZINY

X - 4 GODZINY

XI - 3 GODZINY

XII - 2 GODZINY

I - 4 GODZINY

II - 1 GODZINA

III - 4 GODZINY

IV - 3 GODZINY

V - 4 GODZINY

VI - 2 GODZINY

RAZEM 30 GODZIN

Harmonogram zajęć  w ZPO w Bukowie w ramach projektu
 "Indywidualizacja nauczania    i wychowania klas I -III w Gminie Krasocin"

 na rok szkolny 2011/2012

Grupa

 

Ważny od 01.09.2011r.
do 29.06 2012 r.

 

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1a  (8)

kl. II
Bukowa

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

 

mgr Wiesława Kondraciuk

wtorek

 

12.10 - 12.55

1b  (6)

kl. I
Gruszczyn

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

 

mgr Małgorzata Wilk

wtorek

13.40 - 14.40

1c  (6)

kl. I  kl. II kl. III
Skorków

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

 

mgr Iwona Terpic

poniedziałek kl. I
czwartek
kl. II  kl. III

11.00 - 12.00

13.00 -14.00

2a  (8)
kl. III
Bukowa

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

mgr Alicja Sójka

wtorek

12.10 - 12.55

2b  (6)
kl. II kl. III
Skorków

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

mgr Beata Piwowarczyk

 

piątek

 

13.00 - 14.00

3a  (1)
kl. II
Bukowa

zajęcia  logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy

 

mgr Maria Krawczyk

wtorek

11.20 - 12.05

4a  (8)
kl. I
Bukowa

zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie  uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

 

mgr Joanna Bebel

środa

11.20 - 12.05

 

 

Harmonogram zajęć  w ZPO w Bukowie w ramach projektu
 "Indywidualizacja nauczania    i wychowania klas I -III w Gminie Krasocin"

 na rok szkolny 2010/2011 ( III - VI)

 

Grupa

Ważny od 14.02.2011r.
do 22.06 2011 r.

Nauczyciel

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

1a  (8)

kl.I
Bukowa

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

mgr Wiesława Kondraciuk

wtorek

czwartek

13.00 - 13.45

13.00 - 13.45

1b  (6)

kl.I
Gruszczyn

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

 

mgr Małgorzata Wilk

czwarek

piątek

11.40 - 12.25

11.40 - 12.25

1c  (6)

kl.I kl. II
Skorków

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 

 

mgr Iwona Terpic

czwartek

piątek

12.20 - 13.05

13.20 - 14.15

2a  (8)


kl.II
Bukowa

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami                   w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

mgr Alicja Sójka

poniedziałek

czwartek

12.10 - 12.55

12.10 - 12.55

2b  (6)


kl.II kl.I kl.III
Skorków

zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami                   w zdobywaniu umiejętności matematycznych

 

mgr Beata Piwowarczyk

środa

piątek

12.20 - 13.05

12.20 - 13.05

3a  (1)


kl.I
Bukowa

zajęcia  logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy

 

mgr Maria Krawczyk

czwartek

środa

 

13.00 - 14.00

11.00 - 12.00

4a  (8)


kl.III
Bukowa

zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

mgr Joanna Bebel

środa

czwartek

12.10 - 12.55

12.10 - 12.55

 

Zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem

nauk matematyczno - przyrodniczych - Joanna Bebel

 

 

Zajęcia  logopedyczne - Maria Krawczyk

 

 

Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - Alicja Sójka

 

 

Zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - Wiesława Kondraciuk

 

   Powrót

Ostatnia aktualizacja: