Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

I ETAP

Joanna Bebel i klasa II

20 XII 2009 r. zakończył się I etap Projektu ”Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”,
w którym uczestniczyła klasa II.
Dzieciom i ich Rodzicom  gorąco dziękujemy za  wkład w realizację Projektu,
kreatywność, współpracę i zaangażowanie!

Celem Projektu jest wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka.

Uczniowie uczestniczyli w  50 godzinach zajęć dodatkowych wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne o wartości około 6 tysięcy złotych. W ten sposób  tworzona jest
"Gardnerowska" strefa edukacyjna pn. Ośrodek Zainteresowań. W każdym takim Ośrodku dzieci mogły realizować działania edukacyjne zaplanowane przez nauczyciela, zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami i talentami. W konsekwencji realizowany był  nie tylko postulat indywidualizacji nauczania, ale także otwiera się przestrzeń na manifestację potrzeb i ujawnianie posiadanych przez dzieci talentów.

Bazą teoretyczną Projektu była Teoria Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera, która została uznana za największe odkrycie nauk humanistycznych XX wieku. Zgodnie z tą teorią, każdy (każde dziecko też!) ma własny profil inteligencji, który u każdego może być inny, ale nikt nie ma profilu lepszego czy gorszego. Każdy profil inteligencji jest dobry, tak samo wartościowy, bowiem określa profil naturalnych zasobów człowieka.

Każdy z nas jest zdolny, a istotą edukacji powinno być te zdolności i talenty wspierać i pielęgnować, gdyż jest to największe bogactwo narodu - kapitał ludzki! Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" istotnie przyczynił się do upowszechnienia -  modelu edukacji dostosowanej do potrzeb i stylu uczenia się każdego ucznia, umożliwiając każdemu dziecku odnoszenie sukcesów, nie tylko w szkole!

Podsumowaniem I etapu była Prezentacja Efektów pt. „Małe Sobieradki” na którą to zostali zaproszeni  rodzice i  dyrekcja ZPO w Bukowie. Uczniowie klasy II mieli wówczas możliwość zademonstrowania swoich umiejętności i wiadomości zdobytych na tych dodatkowych zajęciach.

 

   
   
   
   
   
 

II ETAP

Alicja Sójka klasa I

20 VI 2010 r. zakończył się II etap Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy",
w którym uczestniczyła klasa I.
Dzieciom i ich Rodzicom  gorąco dziękujemy za  wkład w realizację Projektu,
kreatywność, współpracę i zaangażowanie!

Od 1 lutego 2010 r. wszyscy uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bukowie realizowali drugi etap projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" pod kierunkiem wychowawczyni Alicji Sójki. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa.

Dzieci chętnie brały udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, ponieważ miały możliwość korzystania z bogatego zestawu środków dydaktycznych, które otrzymała szkoła. W zabawowej formie działały w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Każdy z ośrodków sprzyjał rozwijaniu własnego potencjału intelektualnego i umiejętności we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie językowej, matematyczno-logicznej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej, ruchowej i społecznej. Na zajęciach uczniowie mogli zdobywać wiedzę podczas samodzielnej pracy, we własnym tempie, w sposób, w jaki tę wiedzę było im najłatwiej przyswoić. Zaskakiwali pomysłowością w wykorzystaniu pomocy dydaktycznych. Celem pracy nauczyciela było właściwe motywowanie i wychodzenie naprzeciw indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym swoich uczniów.

Poprzez uczestnictwo w projekcie dzieci nie tylko rozwijały swe zainteresowania i zdolności, ale przede wszystkim utwierdzały się w przekonaniu, że warto pokonywać własne słabości, by w przyszłości cieszyć się sukcesem.
10 czerwca 2010 r. na zakończenie drugiego etapu projektu odbyła się w naszej szkole prezentacja efektów pracy.

Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności w montażu słowno-muzycznym "Z ekologią za pan brat". W programie było przedstawienie pt. "Modnie i bezpiecznie w wakacje", konkurs ekologiczny, pokazy gimnastyczne, gra na instrumentach, taniec Ugi-bugi.
Podczas występu dzieci wspaniale zaprezentowały swe umiejętności aktorskie, recytatorskie, muzyczne, taneczne, ruchowe i plastyczne, czego dowodem były gromkie brawa, jakie otrzymali po występie. Pamiątką po udziale w projekcie będzie nie tylko zdobyta wiedza i umiejętności, ale też pluszowa "Myszka-palcynka" (maskotka projektu), pozwalająca każdemu dziecku na przeniesienie się w świat fantazji. Atrakcją programu okazał się wspólny taniec dzieci z gośćmi oraz zabawy z wykorzystaniem pomocy z projektu. Rodzice zadbali o pyszny poczęstunek na klasową imprezę.

W uroczystym podsumowaniu II etapu realizacji projektu uczestniczyli rodzice, p. edukator Jolanta Młynarczyk oraz dyrektor szkoły p. Agata Kapelusz.

 

   
   
   
   
   
   
   

 

III ETAP

Wiesława Kondraciuk klasa I

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

Powrót
Ostatnia aktualizacja: