Święto Odzyskania Niepodległości      

Jak co roku, bardzo uroczyście obchodzono Święto Niepodległości w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie.  Uczniowie przypomnieli drogę narodu polskiego do wolności, czasy legionów Józefa Piłsudskiego, czasy zaborów. Całość dopełniały pieśni patriotyczne i piosenki żołnierskie śpiewne przez chór szkolny pod kierunkiem Renaty Krawczyńskiej.

W uroczystości brał udział poczet sztandarowy, nad którym opiekę sprawowała p. Ewa terpic.

 Powrót