Projekt

"My też lubimy się uczyć, ćwiczyć i bawić"

 

W roku szkolnym 2010/2011 w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II  w Bukowie realizowany będzie projekt              z Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych     i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych            w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dofinansowanie unijne wynosi 23.9025,00 zł tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cel główny projektu to wieloaspektowy rozwój 310 uczniów Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie w roku szkolnym 2010/2011.

 

Projekt prowadzą: Elżbieta Struska – kierownik, Beata Mazur – specjalista do spraw monitoringu i promocji, Joanna Bebel – specjalista do spraw merytorycznych.

Spotkanie informacyjne>>

Działania zaplanowane w realizacji projektu to:

      -    zajęcia z psychologiem,

-          zajęcia z pedagogiem,

-          zajęcia logopedyczne,

-          zajęcia z gimnastyki korekcyjnej połączone z wyjazdem na basen i nauką pływania,

-          zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

-          zajęcia wyrównawcze z informatyki,

-          zajęcia koła szachowego,

-          zajęcia koła fotograficznego,

-          wyjazd tematyczny do Zakopanego dla uczestników projektu,

-          wyjazd tematyczny do kina i teatru,

-          spotkanie podsumowujące dla beneficjentów i ich rodziców

 

W ramach realizacji zadań zostaną zakupione laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny z ekranem, aparaty fotograficzne, szachy, lustro z siatką postulograficzną, ufo-jeże, ciężarki z rzepami, piłki gimnastyczne, materiał na zajęcia dla uczniów.

 

               

                           

              

    

 

Powrót





Ostatnia aktualizacja: