MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

W Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie odbył się Apel Wielkanocny, podczas którego uczniowie z klasy VII  pod opieką ks Andrzeja Dulnika i p. Ewy Terpic-Zając wraz z chórem szkolnym zaprezentowali Misterium Paschalne.                                                
  Celem misterium było wprowadzenie zebranych w tematykę Wielkiego Tygodnia i przeżywanie tego najstarszego i najważniejszego święta chrześcijańskiego.

Pani Dyrektor i ksiądz proboszcz Tadeusz Siciarski złożyli wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi i ich rodzinom życzenia świąteczne.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Powrót