SUKCESY

Rok szkolny 2020/2021

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy"

II miejsce - Patrycja Kozioł

op. Jolanta Kwapisz

Uczennica Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, Patrycja Kozioł, zajęła II miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci organizowanym przez KRUS we Włoszczowie. Konkurs polegał na wykonaniu pracy dotyczącej tematu „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Hasło jedenastej edycji konkursu, cieszącego się rokrocznie dużym zainteresowaniem w naszej szkole, nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa  obchodzi w tym roku. Konkurs pozwala sprawdzić wiedzę o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3 dowolną techniką, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym. Honorowy Patronat nad Konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 

 

Ogólnopolski konkurs Sejm Dzieci i Młodzieży

Laureatki: Wiktoria Słabisz, Kalina Mietelska

op. Tomasz Szymkiewicz

 

1 czerwca 2021 r. Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła wyniki ogólnopolskiego Konkursu organizowanego w ramach udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży. W gronie laureatów konkursu znalazły się dwie uczennice ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie: Wiktoria Słabisz i Kalina Mietelska.

Zadanie dziewcząt polegało na przygotowaniu w dwuosobowym zespole pracy na temat „Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?”.  Nasze ósmoklasistki przygotowały prace: plastyczną oraz pisemną „Oddychaj DOBREM”, dzięki którym osiągnęły ten wspaniały sukces w w/w Konkursie i tym samym dołączyły do zaszczytnego grona uczniów-posłów na Sejm Dzieci i Młodzieży z naszej szkoły (mamy ich już sześcioro – opiekunem uczniów jest mgr Tomasz Szymkiewicz).

Warto nadmienić, że Sejm Dzieci i Młodzieży jest projektem edukacyjnym, organizowanym przez Kancelarię Sejmu w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

Gratulujemy laureatkom i wszystkim uczestnikom Sejmu Dzieci i Młodzieży!!!

 

Link do strony z nagrodzonymi pracami:

https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2021.nsf/details.xsp?documentId=296FB2478C346760C12586CD0074D647

 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny – „112 zawsze w gotowości”

Wyróżnienie zdobyli:

Nikola Bebel – klasa IV

Dawid Kałuziński – klasa IV

Patrycja Kozioł – klasa VI

op. Renata Krawczyńska

 

     Numer 112 pełni ważną społeczną rolę, często ratującą życie. W ramach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz zaprosił uczniów szkół podstawowych na konkurs: „112 – zawsze w gotowości”.

    Celem konkursu było rozpowszechnianie wiedzy na temat numeru alarmowego 112 oraz podkreślenie jego roli i znaczenia w ratowaniu życia, zdrowia, mienia i środowiska. Popularyzacja i edukacja na temat tego numeru, kształtowanie właściwych reakcji i zachowań dzieci i młodzieży w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, mienia i środowiska.

Konkurs był trzyetapowy.Każdy z autorów mógł nadesłać wyłącznie jedną pracę plastyczną wykonaną w dowolnej technice.

Do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła rekordowa liczba (blisko 2,5 tysiąca) prac plastycznych, w tym prace uczniów ze Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie. Swoje prace przesłali następujący uczniowie: Nikola Bebel, Eliza Giemza, Dawid Kałuziński, Amelia Wijas, Aleksander Trybek i  Patrycja Kozioł.02 maja 2021 roku dzieci zostały zaproszone do Urzędu Wojewódzkiego po odbiór dyplomów i nagród.

 

ODZNAKI   JAKOŚCI   ETWINNING

W  marcu oraz lipcu bieżącego roku uczniowie klasy obecnej szóstej oraz absolwenci Zespołu Placówek Oświatowych im Jana Pawła II w Bukowie wraz z opiekunem p. Barbarą Smól otrzymali Krajowe Odznaki Jakości w programie eTwinning, za wysoki poziom realizowanych zadań w projektach „Szkoła moich marzeń” oraz „W dobrym kierunku”.

 Jest to dla nas kolejne wyróżnienie i publiczne potwierdzenie zaangażowania szkoły na rzecz jakości i otwartości we współpracy europejskiej. Projekty wykorzystywały różnorodne metody pedagogiczne takie jak: gromadzenie materiałów, rozwiązywanie problemów, prowadzenie badań, porównywanie prac. Projekt “Szkoła moich marzeń” miał za zadanie stworzyć takie miejsce  dla uczniów , gdzie nauka bedzie przyjemnością i spełni wszystkie oczekiwania młodych ludzi. Większość pracy nad projektem odbywała sie w ramach zajęc szkolnych i była związana z treściami nauczania. Wszystkie szkoły partnerskie -4 współpracowały ze sobą podczas zadań tworząc 2 grupy miedzyszkolne i wykorzystując nowoczesne technologie realizowali harmonogram działań przewidzianych do realizacji. Uczniowie zajmowali  się tym samym tematem, dzielili się swoją pracą i tworzyli wynik końcowy projektu. Zadania oparte były na współpracy i wymianie doświadczeń, a ta komunikacja zachęcała uczniów do czytania, słuchania i oglądania prac partnerów.

Podobnie przedstawiała się praca w projekcie „W dobrym kierunku”, który rozpoczęliśmy w lutym bieżącego roku. Jednak przejście na naukę zdalną przeniosło naszą prace wyłącznie do sfery on-line. Trzy szkoły: dwie podstawowe i jedna średnia , szukały i opracowywały środki transportu by w efekcie końcowym przygotować wycieczkę do wybranego miejsca. Wirtualna podróż została całkowicie przygotowana i zaplanowana, a uczniowie dzięki nowoczesnej technologii mogli poczuć się jak w rzeczywistości.

Projekty eTwinning są doskonałą okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą, zainspirowania innych nauczycieli, przedstawienia ciekawej metody, narzędzia, czy sukcesu, jaki odnieśliśmy ze swoimi uczniami. To wyróżnienie ogromnie nas cieszy i motywuje do dalszej pracy w ramach programów eTwinning.

 

 

 

 

Rok szkolny 2019/2020

Wojewódzki konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"

wyróżnienie - Julia Pedryc

op. Lucyna Wygoda

Rok szkolny 2018/2019

 

 Konkurs „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”

Dnia  19 grudnia 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs pt.: „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”, zorganizowany przez Samorządowe Przedszkole w Bukowie. Konkurs został ogłoszony na  prostych zasadach: trzeba było wykonać dowolną techniką przestrzenną pracę plastyczną obrazującą anioła.

Konkurs adresowany był do wszystkich przedszkolaków  co miało rozbudzić w dzieciach pasje twórcze, wzmacniając w ten sposób proces wychowania i kształcenia Do organizatorów wpłynęło łącznie 8 prac.

Prace oddane przez młodych plastyków  były wykonane na wysokim poziomie, wyrażały ich pomysły w bardzo atrakcyjny sposób i charakteryzowały się m. in. różnorodnością technik. Zwycięzców wyłoniło jury konkursowe w dwóch kategoriach wiekowych :

5-6 latki:

Jan Tomczyk

Maja Bodzioch

Aleks Frączek

Kacper Treliński

Franciszek Stawski

Aleksander Goszczyński

Eliza Grdulska

3-4 latki:

Gabriel Sornat

Szczególne podziękowania należą się  młodym artystom bez których zaangażowania konkurs z pewnością by się nie odbył.

Zapraszamy do następnych edycji naszych konkursów!

 

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

wyróżnienie Antonina Gawor kl. III w kat. klas I-III, op. Wiesława Kondraciuk

Akademia Obywatelska 1918

Magdalena Jambor, Karolina Siwek, Bartłomiej Bębacz, Patryk Kupczyk, Dominik Sornat, Kamila Niedbał
- op. Tomasz Szymkiewicz

więcej>>> https://www.blogger.com

9 października 2018 r. gimnazjaliści: Magdalena Jambor, Karolina Siwek, Dominik Sornat i Bartłomiej Bębacz reprezentowali naszą szkołę w Świętokrzyskim Kongresie Obywatelskim, podsumowującym projekt edukacyjny AKADEMIA OBYWATELSKA 1918, zainicjowany konferencją "Niepodległość, Wolność, Samorządność" w listopadzie 2017 r. Uczniowie naszej szkoły (w tym także absolwenci) w ramach tego projektu przeprowadzili szereg działań, których celem było przybliżenie tematyki związanej 
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości i ideą samorządności w społeczeństwie obywatelskim:
Ø wśród uczniów naszej szkoły i w społeczności lokalnej przeprowadzili badanie sondażowe (ankiety) o tematyce niepodległościowej,
Ø uczestniczyli w Multimedialnej Akademii, w trakcie której poznali tajniki tworzenia filmów i bloga,
Ø brali udział:
o w Korowodzie Niepodległości we Włoszczowie,
o w lekcjach muzealnych w Muzeum Lat Szkolnych im. Stefana Żeromskiego,
o warsztatach historycznych w Instytucie Pamięci Narodowej 
w Kielcach (kl. VII, a następnie z kl. VIII SP),
Ø założyli i prowadzą blog o nazwie „Oj!czy_zna?” (www.bloger.com; zainteresowanych prosimy o kontakt w celu uzyskania hasłą), poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę.
Ponadto w szkole zorganizowano pokaz filmu „Wilk”, na który zaproszono reżysera filmu i prezesa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” - p. Dionizego Krawczyńskiego. Projekty edukacyjne, realizowane przez gimnazjalistów klas II-III, poświęcono w całości patriotyzmowi. Grupa uczniów przeprowadziła w przedszkolu zajęcia, poświęcone polskim symbolom narodowym. W szkole zorganizowano konkursy o tematyce niepodległościowej: plastyczny, historyczne: „Golgota Wschodu” i „Ludzie wiary, ludzie Kościoła w służbie Niepodległej. Walka-Budowa-Obrona”. W szkole przygotowywano także apele i akademie, poświęcone ważnym rocznicom i wydarzeniom historycznym.
Szkoła otrzymała certyfikat udziału w projekcie oraz pakiet edukacyjny, na który składają się 3 ścienne mapy historyczne, 2 książki o tematyce historycznej oraz 3 komplety 3 gier edukacyjnych.

Wszystkie działania koordynował opiekun projektu - Tomasz Szymkiewicz.

 

 

Przegląd Poezji i Prozy Niepodległościowej

Zosia Stefańczyk, Wiktoria Wójcik - op. Aneta Banaś

 

Narodowe czytanie "Przedwiośnia"

Magdalena Jambor, Kamila Niedbał, Dominik Sornat - op. Aneta Banaś

 

Rok szkolny 2017/2018

 

III miejsce - ,, Dziecięca Piłka Ręczna”

„Szczypiorniaki IV” w składzie:  Inga Grzeszna, Ewa Wijas, Oliwier Rokita, Filip Stefańczyk, Antoni Domiński, Kuba Zyga, Paweł Budziosz, Dawid Dziopa, Aleksander Łaskawski i Kacper Jasiński, op. Elżbieta Struska

 

XVIII finał wojewódzki Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku U-8

Drużyna w składzie: Marta Pawińska, Emilia Hadam, Ada Nykiel, Antosia Gawor, Kaja Kotwica, Eliza Giemza, Vanessa Dobrowolska, Amelia Mróz, Ada Wijas - IV miejsce, op. Elżbieta Struska

 

 

Międzyszkolny konkursie z języka angielskiego w Małogoszczu

Wiktoria Rawska - II miejsce, op. Jolanta Karnas

Ola Szcześniak - V miejsce, op. Jolanta Karnas

 

XI Międzyszkolny Konkurs Historyczny -etap powiatowy "Golgota Wschodu. Losy Polaków w ZSRR w latach 1939-1991"

Magdalena Jambor - III miejsce, op. Tomasz Szymkiewicz

 

XI Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej we Włoszczowie

"Czytam, więc rozumiem"

II miejsce  - Angelika Pedryc, op. Jadwiga Pięta

"Konkurs poprawnych norm i form"

IV miejsce: Aleksandra Szcześniak, Martyna Stępnik, op. Jadwiga Pięta i Agnieszka Dyksińska

 

V EDYCJA LIGI PŁYWACKIEJ SEZONU 2017/2018

Robert Świeboda - I miejsce w kategorii szkół podstawowych

Szkoła Podstawowa w Bukowie - IV miejsce

XVIII Turniej Jednego Wiersza " O Laur Wespazjana Kochowskiego"

21 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół w Szczekocinach odbył się finał XVIII Turnieju Jednego Wiersza " O Laur Wespazjana Kochowskiego".
W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe z całej Polski i z zagranicy.
W tegorocznej edycji wzięło udział 94 uczestników.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z kl. IIIb: Angelika Pedryc i Wiktoria Rawska

op. p. Jadwiga Pięta

W kategorii GIMNAZJUM Angelika Pedryc zajęła II miejsce, natomiast Wiktoria Rawska otrzymała Nagrodę Samorządu Uczniowskiego.

Gratulujemy!

 

Laureaci konkursów przedmiotowych

Wiktoria Rawska - język angielski op. Jolanta Karnas

Nikola Mazur - matematyka op. Bożena Pietrala

W 3 konkursach przedmiotowych dla szkół podstawowych wystartowało, w etapach szkolnych, 7,5 tys. uczniów z województwa świętokrzyskiego. Z tej liczby wyłoniono 75 laureatów. Nikola Mazur z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie uzyskała tytuł  laureata w II Wojewódzkim Konkursie z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych. Opiekunem Nikoli jest pani Bożena Pietrala.

W konkursach przedmiotowych dla uczniów gimnazjów wystartowało, w etapach szkolnych, 10,5 tys. uczniów z województwa świętokrzyskiego. Z tej liczby wyłoniono 257 laureatów. Uczennica Wiktoria Rawska z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie uzyskała tytuł  laureata w XVI Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego, zajmując VII miejsce. Opiekunem Wiktorii jest Pani Jolanta Karnas.

Finalistką XVI Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego została Paula Bień z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie. Opiekunem uczennicy jest Pani Iwona Libera.

 

Eliminacje powiatowe VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

grupa wiekowa (klasy 0-3)

III miejsce - Patrycja Kozioł  kl. 3a, op. Jolanta Kwapisz

 

I miejsce w Gminnym Konkursie Czytelniczym
ze znajomości baśni Charlesa Perraulta

Drużyna w składzie: Diana Żytniewska, Julia Kałuzińska i Weronika Kwapisz pod opieką p. Anety Banaś.

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”

22 marca b.r. w Urzędzie Gminy Krasocin odbyła się 41. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. I tym razem nasza szkoła wystawiła do konkursu silną uczniowską reprezentację. Nasi uczniowie brali udział w eliminacjach, w dwóch kategoriach wiekowych:

·         I grupa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych. Tę grupę reprezentowały: Monika Jambor, Oliwia Simlat i Wiktoria Rocznik – uczennice klasy VI

·         II grupa – uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III. W tej kategorii wzięli udział uczniowie II klasy naszego gimnazjum – Kamila Niedbał oraz Dominik Sornat.

Konkurs składał się z dwóch części: pierwsza polegała na napisaniu testu przez wszystkich uczestników, natomiast do drugiej, ustnej, przystępowali tylko Ci uczniowie, którzy zaliczyli na odpowiednim poziomie test. Największą ilość punktów zdobyła  uczennica naszej szkoły Monika Jambor z VI klasy, która 12 kwietnia b.r. będzie uczestniczyć w drugim etapie konkursu na szczeblu powiatowym. Wójt Gminy Krasocin p. Ireneusz Gliściński ufundował nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczestników z każdej kategorii oraz upominki dla pozostałych.

Nad przygotowaniem uczestników naszej szkoły czuwały p. Agnieszka Kwapisz oraz p. Ewa Malaga.

 

Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych

 

Paula Bień jest uczennicą klasy III a gimnazjum. Brała udział w 4 konkursach przedmiotowych              z: biologii, języka niemieckiego, języka polskiego i fizyki. Najlepiej poszło jej w XVI Wojewódzkim Konkursie z Języka Niemieckiego. Awansowała do etapu wojewódzkiego z 5 lokatą i wynikiem 89,3% (op. I. Libera). Interesuje się historią i fizyką. Chce kontynuować naukę w liceum we Włoszczowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikola Mazur jest uczennica klasy VII szkoły podstawowej. Interesuje się matematyką, przedmiotami przyrodniczymi i malarstwem. Bardzo lubi zdobywać nowa wiedzę i umiejętności, brać udział w konkursach, robić doświadczenia chemiczno-fizyczne. W tym roku szkolnym brała udział w: VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o życiu i twórczości Jana Pawła II we Włoszczowie, gdzie zajęła I miejsce, konkursie przedmiotowym z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki. W II Wojewódzkim Konkursie z matematyki dla szkół podstawowych awansowała do etapu wojewódzkiego (op. B. Pietrala). Jeszcze nie ma pomysłu na to kim będzie w przyszłości.

 

 

 

 

 

Wiktoria Rawska jest uczennicą klasy III b gimnazjum. Bardzo dobrze wypadła w XVI Wojewódzkim Konkursie z Języka Angielskiego. Uczennica awansowała do etapu wojewódzkiego z wynikiem 80% (op. J. Karnas). Interesuje się rysowaniem i fotografią. W przyszłości chciałaby zostać tłumaczem języka angielskiego lub fotografem.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Dyktando o Pióro Wójta Gminy Krasocin

Ola Szcześniak - II miejsce, op. Jadwiga Pięta

 

Powiatowy Konkurs "Razem przeciwko AIDS"

Weronika Mikołajczyk - II miejsce, op. Dorota Wijas

 

Wojewódzki Konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017"

wyróżnienia: Patrycja Bukowska, Angelika Pedryc

op. Lucyna Wygoda

 

III Rejonowy Konkurs Recytatorski

W dniu16 listopada 2017r. w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Kluczewsku odbył się III Rejonowy Konkurs Recytatorski pod hasłem „Otuleni jesienią” . Uczestnikami konkursu byli uczniowie  szkół  z Bebelna, Bukowy, Czarncy, Dobromierza Kluczewska, Komornik, Konieczna, Krzętowa, Mieczyna i Oleszna.  Wiersze recytowało 27 uczestników ocenianych w trzech kategoriach wiekowych.

Młodych recytatorów oceniało jury w składzie: p. Justyna Kowalska- Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej we Włoszczowie,   p. Zbigniew Woldański - instruktor teatru i tańca Domu Kultury we Włoszczowie, p. Monika Bakalarz -  animator społeczny gminy Kluczewsko, p. Renata Dziedzic - opiekun świetlicy wiejskiej w Rączkach.

     Gdy za oknem szaro i ponuro, można sobie poprawić nastrój kolorami, muzyką albo piękną poezją. Jesień nie musi być wcale smutna. To pora roku pełna barw,  ale także pełna zadumy i nostalgii.   Taką  właśnie jesień  można było sobie wyobrazić słuchając recytowanych wierszy.

      Uczennice Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie zaprezentowały się w trzech kategoriach:  klas I-III  uczennica  Julia Kałuzińska w wierszu Jana Brzechwy „Na straganie”, Aleksandra Kotwica  w kategorii klas IV-VI zajęła I miejsce prezentując wiersz Wojciecha Młynarskiego „Jesienny pan”, natomiast w kategorii klas VI-VII Wiktoria Wójcik zajęła III miejsce , która wyrecytowała wiersz Mieczysława Fogga „ Jesienne róże”. Opiekunem była p. Aneta Banaś. Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu nagrody oraz dyplomy wręczył p. Sławomir Krzysztofik - Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach.

I MIEJSCE I WYRÓŻNIENIE w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Gramatyce Języka Angielskiego

 Wiktoria Rawska  I miejsce
 Aleksandra Szcześniak  wyróżnienie

W dniu 18.10.2017r. odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Gramatyce Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych. Gospodarzem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie. 16 uczniów z sześciu gimnazjów powiatu włoszczowskiego w ciągu 60 minut rozwiązywało test sprawdzający znajomość zasad gramatycznych oraz czytanie ze zrozumieniem. Następnie nauczyciele sprawdzali testy, podczas gdy uczniowie czas oczekiwania na wyniki  przeznaczyli na integrację i poczęstunek. Po zliczeniu punktów okazało się, iż należy przeprowadzić dogrywkę. Dyrektor ZSP we Włoszczowie pogratulował zwycięzcom       i opiekunom konkursu. Uczennice Publicznego Gimnazjum w Bukowie pod opieką J. Karnas odniosły sukces. Wiktoria Rawska zajęła I miejsce, a Aleksandra Szcześniak, po dogrywce, wywalczyła wyróżnienie.
Oprócz dyplomów uczennice otrzymały również nagrody rzeczowe. Gratulujemy sukcesu!

 

 

Rok szkolny 2016/2017

 

FINAŁ KONKURSU „GEOSTANOWISKA W TWOIM SĄSIEDZTWIE”

 

12 czerwca w Centrum Geoedukacji odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs edukacyjny „Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie” – edycja 2017.    W projekcie uczestniczyło 216 uczniów, w zespołach podzielonych na trzy kategorie wiekowe (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne). Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać plakat, prezentujący ciekawe geostanowiska, znajdujące się w okolicach ich macierzystych szkół. Na plakatach zaprezentowane m.in. dawne tereny górnicze – kamieniołomy, naturalne odsłonięcia skalne, jaskinie czy torfowiska regionu świętokrzyskiego.

W kategorii szkół podstawowych I i II zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowie. I miejsce otrzymał zespół w składzie : Kamila Wijas           i Wiktoria Wójcik prezentując walory geologiczne góry Piekielnica, II miejsce zdobyły uczennice: Patrycja Bukowska i Nikola Mazur przedstawiając dawne tereny górnicze Piekła Skibskiego. Zespoły do konkursu przygotowała Pani Sławomira Jambor.

W kategorii gimnazjów zwyciężył zespół Publicznego Gimnazjum w Bukowie w składzie: Kinga Klimczyk, Dominika Solarska, Angelika Pedryc i Oliwia Dudek. Dziewczęta przygotowały planszę o Górze Zamkowej w Chęcinach. Praca została wykonana pod kierunkiem Pana Remigiusza Nowaka.

Wszyscy laureaci otrzymali tablety i zestawy książek. Gratulujemy.

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Utrwal świat między Nidą a Pilicą"

I miejsce - Marta Smól kl. Ia

II miejsce - Klaudia Ciulęba kl. Ib

wyróżnienia:

Oliwia Włodarczyk, Wiktoria Banasik  kl. IIIa

op. Lucyna Wygoda

 

 

Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Zabytki znane i nieznane"

wyróżnienie - Katarzyna Libera kl. IIIa

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Nasz Region"

I miejsce - Oliwia Włodarczyk kl. IIIa

III miejsce - Wiktoria Banasik kl. IIIa

wyróżnienie - Klaudia Ciulęba kl. Ib

op. Lucyna Wygoda

 

Podziękowania za pomoc i wsparcie dla WOŚP

Wielkie serce Zosi, która przekazała swoje ścięte włosy na peruki dla dzieci chorych.

Świętokrzyska Liga Łucznicza Dzieci

V miejsce - drużyna Szkoły Podstawowej w Bukowie w składzie: Oliwier Kochański, Robert Świeboda i Marcjanna Kochańska

IV Edycja Ligi Pływackiej 2016/2017 powiatu włoszczowskiego

I miejsce w kat. szkoła podstawowa - Robert Świeboda kl. V

III miejsce dla Szkoły Podstawowej w Bukowie

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Liceum w Małogoszczu

drużyna dziewcząt zdobyła II miejsce op. Iwona Żuralska, Remigiusz Nowak, Tomasz Tatar

Gminny Turniej Piłki Ręcznej

drużyna dziewcząt zdobyła I miejsce op. Iwona Żuralska i Remigiusz Nowak

Gminny Turniej Piłki Siatkowej

drużyna dziewcząt zdobyła I miejsce op. Iwona Żuralska i Remigiusz Nowak

 

Tydzień Kultury Języka w naszej szkole zorganizowały: p. Elżbieta Trybek, p. Agnieszka Dyksińska i p. Jadwiga Pięta.

Laureaci konkursu ortograficznego IV-VI

1. Nikola Mazur kl. VIb

2. Julia Boszczyk kl. V

3. Oliwia Simlat kl. VIa

Laureaci konkursu pięknego czytania klas I-III

Bartek Siwek, Ala Pasicz, Julia Robak, Ala Robak, Ela Dróżdż i Julia Pedryc.

Laureaci konkursu ortograficznego I-III gimnazjum

1. Ola Szcześniak kl. IIb i Bartłomiej Bębacz kl. Ib

2. Klaudia Szymkiewicz kl. IIa

3. Oliwia Włodarczyk kl. IIIa

Laureaci konkursu pięknego czytania kl. IV-VI

1. Ola Kotwica kl. IV

2. Wiktoria Wójcik kl. VIb

3. Kinga Włodarczyk kl. V

 

III miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Ekologia, my i region, w którym żyjemy"   

drużyna: Patrycja Bukowaska, Natalia Szczepanik, Nikola Mazur, Krzysztof Lis, Wiktorii Wójcik

op. Sławomira Jambor

"Ekologia, my i region, w którym żyjemy"  - to nie tylko wiedza, ale świetna zabawa, aktywnie spędzony czas i wiele poznanych miejsc. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bukowie: Patrycji Bukowskiej, Nikoli Mazur, Wiktorii Wójcik, Natalii Szczepanik, Krzysztofowi Lisowi, nasza szkoła zdobyła zaszczytne 3 miejsce w prestiżowym konkursie organizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych pod patronatem Lasów Państwowych, Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Marszałkowskiego. Finałowy etap rozegrany został w piątek 24 marca, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Konkurs trwał od października do marca i miał przebieg dwuetapowy. Pierwszy etap to praca terenowa, drugi to rozgrywki testowe. Ich celem było m.in. pogłębienie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych, poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska, zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach, nauka umiejętności interpretowania mapy oraz doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt. Warto wspomnieć, że łącznie na konkurs napłynęło 120  prac przygotowanych przez 720 uczniów z 67 placówek oświatowych. Pracę konkursową zespoły mogły wykonać w formie posteru, w postaci prezentacji multimedialnej, filmu amatorskiego, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub scenariusza zajęć. Opiekunem grupy ze Szkoły Podstawowej w Bukowie była Sławomira Jambor.

 

III Gminne Dyktando O Pióro Wójta Gminy Krasocin

I miejsce Oliwia Włodarczyk kl. IIIa op. Agnieszka Dyksińska

 

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "PANGEA" 2016/2017

w kat. 3 klasa gimnazjum.

finalistka Klaudia Bała kl. IIIa, op. Bożena Tatar

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Św. Faustynie Kowalskiej

finalistka Klaudia Bała kl. IIIa, op. Ewa Terpic-Zając

 

  Powiatowy Konkurs  Plastyczny

„CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ”

wyróżnienie DAWID BOGDALSKI KL. III A, op. Joanna Bebel

23 lutego 2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie komendy Straży Pożarnej we Włoszczowie  odbyło się uroczyste  wręczenie nagród,  upominków, dyplomów laureatom i osobom wyróżnionym. Spośród  205 prac plastycznych z 15 szkół podstawowych z terenu powiatu włoszczowskiego praca naszego ucznia klasy III A dostała wyróżnienie.

 

 

Wojewódzki Konkurs "Świętokrzyska Szopka Bożonarodzeniowa"

wyróżnienie: Patrycja Kozioł i Mateusz Sornat, op. Elżbieta Giemza


Powiatowy Konkurs Plastyczny "Razem przeciwko AIDS"

wyróżnienia: Martyna Kozera, Ewa Sadowska

op. Lucyna Wygoda

 

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

wyróżnienia: Klaudia Bała kl. IIIa, op. Agnieszka Dyksińska

wyróżnienie: Julia Janowska kl. IV

 

Rok szkolny 2015/2016
 

Finaliści konkursów przedmiotowych 2016

Filip Bukowski - język polski op. Agnieszka Dyksińska

Kamila Bała - matematyka op. Lilla Hajduk

Maksymilian Toporek - geografia op. Remigiusz Nowak

 

Wojewódzki Konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"

wyróżnienia:

Zuzanna Łodej SP

Martyna Stępnik PG

op. Agata Kapelusz-Derejska, Lucyna Wygoda

 Wojewódzki Konkurs "Stop nałogom - wybieram wolność"

wyróżnienie: Kamila Bała, Michalina Siwiec

op. Lucyna Wygoda

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Dzieci i rodzice ilustrują utwory H. Sienkiewicza"

III miejsce Patrycja Kozioł, Dawid Bogdalski

op. Elżbieta Giemza, Joanna Bebel

Wojewódzki Konkurs "Geostanowiska w Twoim sąsiedztwie"

II miejsce

Paweł Szymkiewicz, Eliza Chachurska, Izabela Trybek, Szymon Warczyński

III miejsce

Filip Bukowski, Piotr Kaczmarczyk, Kamil Mazur

op. Sławomira Jambor

 

II Konkurs wiedzy o kulturze, historii oraz języku Królestwa Norwegii

I miejsce Michalina Siwiec

Diecezjalny Konkurs Biblijny - Ewangelia Świętego Marka"

finalista Filip Kraskiewicz

op. Ewa Terpic-Zając

Regionalny Konkurs Piosenki Partyzanckiej i Żołnierskiej - Oleszno 2016

I miejsce Blanka Bartkowska

op. Renata Krawczyńska

Projekt okładki do dowolnie wybranej książki

wyróżnienie Julia Musiał, Piotr Miszczak

op. Renata Krawczyńska

X Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej w kategorii "Czytam, więc rozumiem"

I miejsce Michalina Siwiec

op. Jadwiga Pięta

Gminny Przegląd Talentów w Językach Obcych

I miejsce (j. angielski) Filip Bukowski

II miejsce (j. niemiecki)  Filip Bukowski

III miejsce (j. angielski) Wiktoria Wójcik

op. Barbara Smól, Jolanta Karnas, Iwona Libera

 

VIII Wojewódzkie Zawody Łucznicze

I miejsce Oliwier Kochański

 

 Powiatowy konkurs na prezentację multimedialną o Henryku Sienkiewiczu

I miejsce Kamila Bała, Klaudia Bała

wyróżnienia: Kinga Klimczyk, Dominika Solarska, Michalina Siwiec, Martyna Stępnik

op. Agnieszka Dyksińska, Jadwiga Pięta, Elżbieta Trybek

 

Powiatowy Konkurs Fotograficzno - Plastyczny "Utrwal świat między Nidą a Pilicą"

I miejsce Michalina Siwiec

wyróżnienia: Agata Domagała, Wiktoria Wójcik  op. Lucyna Wygoda

 wyróżnienia: Maja Banaś, Martyna Stępnik op. Sławomira Jambor

 

Konkurs Historyczny

15 kwietnia br. w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „W 1050 rocznicę chrztu Polski. Państwo polskie od zarania dziejów do rozbicia dzielnicowego”, zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Nauczycieli oraz w/w OMPiO w Kielcach. Do udziału w konkursie zgłosiło się łącznie ponad 250 uczniów z 90 szkół województwa świętokrzyskiego. Młodzi pasjonaci historii z naszej szkoły, przygotowywani przez p. Tomasza Szymkiewicza, mogli wykazać się w dwóch kategoriach konkursowych: pisemnej i plastycznej. Wśród doskonałych prac wygrały bądź zostały wyróżnione te, które spełniły wyznaczone kryteria: pomysłowość, sposób przekazania historii oraz informacje dotyczące początków regionu.

Wśród uczestników aż 180 zdecydowało się pisać test historyczny. W kategorii szkół podstawowych zaszczytne wyróżnienie zdobył uczeń VI klasy naszej „podstawówki” - Dominik Sornat.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także część plastyczna konkursu. Zadaniem gimnazjalistów było stworzenie okolicznościowej gazetki szkolnej na powyższy temat.
W kategorii gimnazjów III miejsce zajął uczeń kl. III A - Paweł Szymkiewicz.

Powiatowy Konkurs Fotograficzny
"Przyroda Powiatu Włoszczowskiego w Zimowej Szacie"

wyróżnienie Katarzyna Kuśmierczyk

op. Lucyna Wygoda

 

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Bohaterowie Sienkiewicza na plakacie"

III miejsce Wiktoria Simlat

op. Lucyna Wygoda

Powiatowy Konkurs Fotograficzno-Plastyczny "Wiara, Nadzieja, Miłość"

II miejsce Wiktoria Wójcik

III miejsce Agata Domagała

op. Lucyna Wygoda

 

     Szkoła Podstawowa w Bukowie zdobyła III miejsce w XXV edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pod nazwą "Ekologia, my
i region w którym żyjemy".

      We wtorek 22 marca 2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał konkursu podczas, którego uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę z zakresu ekologii i ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parkach Krajobrazowych. Dodatkową konkurencją  w tej edycji konkursu, było sprawdzenie umiejętności rozpoznawania  gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną. Aby dostać się do finału należało wcześniej przygotować pracę konkursową w formie plakatu, albumu, filmu, reportażu lub prezentacji multimedialnej na jeden z trzech podanych przez organizatora tematów i oczywiście zdobyć odpowiednią ilość punktów w tej części konkurencji. Do II etapu przystąpiły 4 uczennice ze szkoły w Bukowie: Łodej Zuzanna, Jambor Magdalena, Koniuszewska Natalia, Smól Marta uzyskując w końcowej klasyfikacji 3 miejsce. Opiekę nad grupą sprawowała pani Sławomira Jambor.
W bieżącym roku na konkurs napłynęło 96 prac, przygotowanych przez 574  uczniów z 54 placówek oświatowych z terenu województwa świętokrzyskiego.
Organizatorem konkursu był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

 

V „POTYCZKI MATEMATYCZNE”

 

18.03.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego odbyły się
 
V „POTYCZKI MATEMATYCZNE” dla uczniów szkół gimnazjalnych.

Do konkursowych zmagań przystąpiło ogółem 103 uczniów z 15 gimnazjów powiatów: częstochowskiego, jędrzejowskiego i włoszczowskiego.

Gimnazjaliści mogli wykazać się swoimi możliwościami i uzdolnieniami w jednym z pięciu konkursach, a mianowicie:

  • Gimnazjalny Mistrz Rachunków.

  • Mistrz Logicznego Myślenia.

  • Konkurs matematyczno-plastyczny pod hasłem „Trójwymiarowy świat matematyki”.

  • Konkurs matematyczno-informatyczny na prezentację multimedialną lub film pt. „Wielcy Matematycy”.

  • Origami – konkurs plastyczny.

Także 10 uczniów z naszego gimnazjum uczestniczyło w niektórych konkursach, odnosząc w nich sukcesy. I tak:

- w konkursie  „Gimnazjalny Mistrz RachunkówI miejsce zajęła Kamila Bała (op. Lilla Hajduk)

- w konkursie „Mistrz Logicznego Myślenia” II miejsce zajęła Izabela Trybek (op. Lilla Hajduk)                          
zaś wyróżnienie otrzymała Klaudia Bała (op. Bożena Tatar)

- w konkursie Matematyczno–Plastycznym pod hasłem „Trójwymiarowy świat matematyki” 
wyróżnienie otrzymał Maciej Hajduk
(op. Lilla Hajduk).

 

II Gminne Dyktando O Pióro Wójta Gminy Krasocin

17 marca o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie zorganizowaliśmy uroczystość wręczenia nagród laureatom II Gminnego Dyktanda O Pióro Wójta Gminy Krasocin pn. Pogromcy byków w bibliotece. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe grawerowane statuetki (nagroda ufundowana przez GBP Krasocin) oraz wieczne pióra z grawerem ( nagrodę ufundował Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński), pozostali laureaci otrzymali piękne nagrody książkowe.

Dyktando odbyło się 11 marca w krasocińskiej bibliotece, o godzinie 8.15 swoje umiejętności sprawdzali gimnazjaliści, a o godzinie 11.00 dorośli mieszkańcy gminy Krasocin. Łącznie w dyktandzie udział wzięło 25 uczestników. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Wyniki II Gminnego Dyktanda O Pióro Wójta Gminy Krasocin pn. Pogromcy byków w bibliotece

Kategoria gimnazjum

  1. Wiktoria Rawska - Publiczne Gimnazjum w Bukowie (op. Jadwiga Pięta)
  2. Maciej Banaś - Publiczne Gimnazjum w Bukowie (op. Elżbieta Trybek)
  3. Aleksandra Szcześniak - Publiczne Gimnazjum w Bukowie (op. Jadwiga Pięta)

I Gminny Konkurs Czytelniczy "Wesoły świat książek Astrid Lindgren"

W czasie konkursu sprawdzana była znajomość treści dwóch książek Astrid Lindgren: "Dzieci z Bullerbyn" i "Pippi Pończoszanka". Ponadto dzieci rozpoznawały rekwizyty związane z książkami oraz rozwiązywały zadanie matematyczne. Wszystkie zespoły były świetnie przygotowane do konkursu, zwycięzców wyłoniła dopiero dogrywka. I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Bukowie (Kalina Mietelska, Wiktoria Słabisz, Aleksandra Kotwica) pod opieką Pani Anety Banaś.

 

 

Michalina Siwiec z Bukowy najlepsza w województwie

11 marca 2016r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego i w Domu Kultury we Włoszczowie odbył się X Wojewódzki Turniej Sprawności Językowej zorganizowany w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego.  Nadrzędnym celem konkursu jest uświadomienie ważnej roli języka w życiu człowieka i narodu, a także propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych.
Turniej odbywał się równocześnie w dwóch kategoriach: "Czytam, więc rozumiem" i "Konkurs poprawnych norm i form". Uczestnicy "Konkursu poprawnych form "rozwiązywali test ułożony przez profesora Andrzeja Markowskiego - wykładowcę z Uniwersytetu Warszawskiego, a uczestnicy kategorii "Czytam, więc rozumiem"- testy napisane przez P. Lidię Pasich ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W rozgrywkach uczestniczyło 93 uczniów z 33 szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. Do Włoszczowy przybyli uczniowie z Koniecpola, Radkowa, Rudy Malenieckiej, Słupi Jędrzejowskiej, Nowin, Kurzelowa, Oksy, Łopuszna, Oleszna, Krasocina, Pińczowa, Secemina, Staszowa, Jędrzejowa, Chęcin, Ostrowca Świętokrzyskiego, Buska - Zdroju, Jędrzejowa, Końskich, Skarżyska - Kamiennej, Chęcin oraz ze szkół włoszczowskich.
Wśród laureatów znalazła się  Michalina Siwec - uczennica III klasy Publicznego Gimnazjum w Bukowie.  W kategorii "Czytam, więc rozumiem" zajęła pierwsze miejsce.

 

 

 

 

"Lepszy Internet zależy od Ciebie"

Dzisiaj, zapewne nikt nie wyobraża sobie życia bez Internetu. W każdej chwili miliony ludzi korzysta z Sieci. Nowe technologie dają  wprost nieograniczone możliwości. Nie można jednak zapomnieć, iż to dobrodziejstwo naszych czasów, niesie ze sobą także wiele niebezpieczeństw. Jak się zatem przed nimi ustrzec, jak chronić dane osobowe, jak nie paść ofiarą cyberprzestępców? Na te i inne pytanie znają odpowiedź uczennice szkół w Bukowie i Czostkowie. Nikola Mazur ( SP w Bukowie), Oliwia Wijas i Zuzanna Włodarczyk (SP w Czostkowie) - to laureatki tegorocznej, piątej już edycji Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Dziewczęta wiedzą, jak wielki wpływ na kształt Internetu mają jego użytkownicy. Zdobywając wyróżnienia w wojewódzkim konkursie, uczennice udowodniły, że nie tylko potrafią bezpiecznie korzystać z Internetu, ale wiedzą także jak ważna jest ochrona danych osobowych.     
Bierzmy zatem z nich przykład i wspólnie twórzmy lepszy Internet, pamiętając hasło tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu - "Lepszy Internet zależy od Ciebie".

 

 

 

 

Szkolny Konkurs Języka Angielskiego

 

 

 

 

 

 

Diecezjalny Konkurs "Świętokrzyska Szopka Bożonarodzeniowa". 13.02.2016r.

 

I miejsce Marta Smól

wyróżnienie Radosz Jachym

 

 

Gminno-Parafialny Konkurs  Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w językach: Polskim, Angielskim i Niemieckim

I miejsce w kategorii szkół podstawowych

Wiktoria Wójcik, Natalia Koniuszewska, Zuzia Łodej, Natalia Szczepanik, Patrycja Bukowska

opiekunowie: Renata Krawczyńska, Barbara Smól, Iwona Libera

II miejsce w kategorii gimnazjów

Zuzia Iwańczyk, Wiktoria Wójcik, Wiktoria Simlat, Maja Banaś, Dominika Solarska

opiekunowie: Renata Krawczyńska, Renata Nieckarz, Jolanta Karnas

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Żyję bez ryzyka HIV/AIDS"

wyróżnienia: Agata Domagała, Michalina Siwiec

op. Lucyna Wygoda

 

IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

wyróżnienia: Klaudia Bała, Filip Bukowski

op. Agnieszka Dyksińska

 

Rok szkolny 2014/2015

 

II miejsce "Liga Mistrzów Echa Dnia"
 
op. Remigiusz Nowak

 

I miejsce w konkursie  "Bezpieczne Stadiony - Przyjazny Kibic"
op. Iwona Żuralska

 

 

Wojewódzki Konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"

wyróżnienie Kamila Bała, Michalina Siwiec

op. Lucyna Wygoda

Gościnnie i z sukcesami

 

W czwartek 14.05.2015r. w Szkole Podstawowej w Małogoszczu odbył się IV Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego. Konkurs odbył się pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz. Uczestniczyło w nim 30 uczniów z 10 szkół podstawowych, w tym 9 szkół  z powiatu jędrzejowskiego  i 1 szkoły z powiatu włoszczowskiego - z Bukowy.

Udział uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej w Bukowie, przygotowanych przez nauczycielkę języka angielskiego, Jolantę Karnas okazał się prawdziwym sukcesem. Na wyróżnienie zasługuje  uczennica  Wiktoria  Rawska, której rewelacyjny wynik ,tj. 82 punkty na możliwych 83!, zapewnił  1 miejsce. Ola Szcześniak uzyskała 77 punktów co zapewniło jej 3 miejsce. Dawid Skuza uzyskał dobry wynik - 60 punktów.

Uczniowie wrócili z dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Sponsorami cennych upominków byli: Express Publishing, Burmistrz Małogoszcza oraz Firma Usługowo - Handlowa Groszek w Małogoszczu. Na uwagę zasługuje ciepłe  przyjęcie przez panią dyrektor oraz miła atmosfera panująca w czasie konkursu.              

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Ekologiczne źródła energii w mojej okolicy"

wyróżnienie Aleksandra Pawelec

op. Lucyna Wygoda

 

Kamila Bała laureatką  Konkursu Biblijnego DK

Opiekun - ks. Krzysztof Gibas

 

Wydział katechetyczny Kurii w Kielcach w roku szkolnym 2014/2015 przygotował już XX edycję Konkursu Biblijnego dla dzieci szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.

W konkursie wzięło udział 1922 uczestników ze 161 szkół podstawowych i 64 gimnazjów naszej diecezji. Konkurs odbywał się w trzech etapach szkolnym, rejonowym i diecezjalnym. Finał konkursu miał miejsce 11 kwietnia w Liceum S. Żeromskiego
w Kielcach, gdzie laureatką została Kamila Bała, uczennica Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowej. Przygotowania pod okiem ks. Krzysztofa Gibasa zaowocowały laurem wśród najlepszych w diecezji.

W czwartek 30 kwietnia 2015 roku o godz. 10:00, w Muzeum Narodowym przy Placu Zamkowym nr 1 w Kielcach odbyło się spotkanie podsumowujące XX Diecezjalny Konkurs Biblijny. Do uczestników konkursu szczególnie serdecznie zwrócił się ks. Jan Zwierzchowski, mówiąc: „ …przecież żyją pośród nas ludzie młodzi o wspaniałych  umysłach i pięknym człowieczeństwie, którzy nie zatrzymują się w swoich wysiłkach na przeciętności. Podejmują trud zgłębiania wiedzy, która prowadzi do głębi i pozostawia niezatarte znamię w duchowej kulturze poszczególnych osób i społeczeństw….”.

Maciej Banaś zajął I miejsce w kat. do lat 18 oraz I miejsce  w kategorii OPEN w Mistrzostwach Powiatu Włoszczowskiego w Szachach 

 

Powiatowy Konkurs "Gimnazjalny Mistrz Rachunków"

wyróżnienie - Kamila Bała

opiekun - Lilla Hajduk

Powiatowy Konkurs "Mistrz Logicznego Myślenia"

I miejsce - Izabela Trybek op. Lilla Hajduk

II miejsce - Klaudia Bała

III miejsce - Oliwia Włodarczyk

opiekun - Bożena Tatar

Powiatowy Konkurs "Wielcy Matematycy"

II miejsce - Klaudia Bała op. - Bożena Tatar

Powiatowy Konkurs "Matematyka wokół nas"

wyróżnienie - Aleksandra Pawelec op. - Bożena Tatar

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Pangea"

finaliści:

Kamila Bała op. Lilla Hajduk

Małgorzata Stefańczyk, Paulina Urbanowska op. Bożena Tatar

 

JESTEŚMY FINALISTAMI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

- "EKOLOGIA, MY I REGION W KTÓRYM ŻYJEMY"

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukowie zostali finalistami wojewódzkiego konkursu  dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 p.n." Ekologia, my i region w którym żyjemy "

– XXIV edycja

 

 

Zespół uczniowski w składzie:

1.     Klimczyk Kinga

2.     Pedryc Angelika

3.     Stępnik Martyna

4.     Banaś Maja

5.     Szymkiewicz Klaudia

pod opieką p. Sławomiry Jambor zakwalifikował się do finału konkursu zorganizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach " Ekologia, my i region w którym żyjemy "

 a następnie wziął udział w rozgrywkach finałowych  pisząc test z wiedzy

 o formach ochrony przyrody w regionie i w Polsce.

 

 

Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Wieś w obiektywie", "Macierzyństwo w obiektywie"

I miejsce - Kamila Bała

III miejsce - Adriana Chabuz

Opiekun: Lucyna Wygoda

 

Powiatowy Konkurs Fotograficzny "Przyroda Powiatu Włoszczowskiego w Barwach Jesieni"

I miejsce - Adriana Chabuz

II miejsce - Paulina Urbanowska

wyróżnienia: Zuzanna Terpic, Wiktoria Miszczak

Opiekun: Lucyna Wygoda

 

Szkolny Konkurs Kartek i Ozdób Bożonarodzeniowych

 

 

VII Gminno-Parafialny 
Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych w Bukowie

I miejsce w kat. IV-VI - Radosz Jachym

I Gminno-Parafialny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

w Językach Polskim, Angielskim i Niemieckim w Krasocinie

II miejsce w kat. szkół podstawowych - Patrycja Bukowska, Maja Banaś, Natalia Koniuszewska, Dominika Stolarska i Magdalena Włodarczyk

III miejsce w kat. gimnazjów - Wiktoria Simlat, Zuzanna Iwańczyk, Maria Spurek
i Wiktoria Wójcik

Opiekunowie: Renata Krawczyńska, Barbara Smól, Iwona Libera, Jolanta Karnas.

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Piękne zakątki Powiatu Włoszczowskiego"

III miejsce -Katarzyna Jambor op. Lucyna Wygoda

wyróżnienie- Wiktoria Słabisz op. Wiesława Kondraciuk

Konkurs „Wolny czas-bezpieczny czas” rozstrzygnięty

    II miejsce dla Szkoły Podstawowej w Bukowie zdobyła uczennica szóstej klasy Wiktoria Rawska (op. Sławomira Jambor) w Wojewódzkim Konkursie plastyczno – fotograficznym pn. „Wolny czas – bezpieczny czas”. Konkurs ogłosiła i przeprowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach wspólnie z Wojewódzkim Domem Kultury. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego. Przedsięwzięcie swoim patronatem objął Wojewoda Świętokrzyski. Celem konkursu było ukazanie przez młodych twórców najbezpieczniejszych miejsc oraz sytuacji podczas spędzania wolnego czasu, a wyeksponowanie zagrożeń poprzez przedstawienie ich w formie artystycznej.

Szkoła Podstawowa w Bukowie zgłosiła 7 prac konkursowych. Wszystkie prace prezentowały wysoki poziom artystyczny oraz zawierały treści profilaktyczne dotyczące bezpiecznego wypoczynku.

Wiktoria w swojej pracy przedstawiła niebezpieczne miejsce na wypoczynek letni, jakim jest niestrzeżone kąpielisko i tym samym wywalczyła sobie drugie miejsce w kategorii klas IV – VI.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Ogólnopolski Konkurs Poezji im. Feliksa Raka 2014

II miejsce w kat. gimnazjów - Izabela Trybek op. Agnieszka Dyksińska

wyróżnienie w kat. gimnazjów - Filip Bukowski op. Agnieszka Dyksińska

wyróżnienie w kat. IV-VI - Wiktoria Rawska op. Jadwiga Pięta

 

Michał Libera (kl. IIIA) LAUREATEM
op. Tomasz Szymkiewicz

Na wielkie uznanie zasługuje ogromna wiedza Michała Libery, który jest już też finalistą etapu centralnego OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje  oręża polskiego w latach 1939 – 1945. Polski czyn zbrojny w okresie II  wojny światowej”, który odbędzie się w dniach 4-6 czerwca w Warszawie. Michał został laureatem etapu wojewódzkiego w/w konkursu, zajmując          II miejsce ex aequo z dwoma innymi uczniami. Michał jest jednym z czworga uczniów, którzy będą reprezentować województwo świętokrzyskie na etapie centralnym – ogólnopolskim w Warszawie.

Uroczysta gala, podsumowująca konkurs, z udziałem władz Kuratorium Oświaty w Kielcach w osobach: wicekuratora p. Grzegorza Bienia (wyraził słowa uznania dla pracy włożonej przez uczniów i ich nauczycieli w przygotowania do kolejnych etapów konkursu: szkolnego, regionalnego i wojewódzkiego), koordynatora konkursu – wizytator p. Bożeny Zielińskiej, dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
p. Jacka Wołowca
, laureatów i ich opiekunów naukowych odbyła się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach dnia 4 kwietnia 2014 roku. Pan Wicekurator podczas wręczania laureatom dyplomów i nagród podkreślił, że do pomyślnego napisania testu
nie wystarczyła tylko ogólna wiedza historyczna, ale przede wszystkim pasja,
z jaką uczniowie oddają się rozwijaniu swych zainteresowań.

 

Michał Libera wśród laureatów konkursu „Losy żołnierza…”

Michał należy do uczniów o dużym zainteresowaniu poszerzaniem wiedzy historycznej. Historią zainteresował się, ponieważ – jak sam przyznaje – „od zawsze fascynowało mnie to, co działo się kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. II wojna światowa zainteresowała mnie szczególnie ze względu na udział brata mojego pradziadka w bitwie pod Monte Cassino w 1944 roku. Również bogactwo wydarzeń, które miały miejsce w owym czasie w mojej okolicy skłoniło mnie do bliższego zainteresowania się tym tematem. Zdecydowałem się na udział w konkursie, ponieważ zawsze lubiłem historię i wierzyłem, że w tym konkursie mogę osiągnąć sukces”. W gimnazjum Michał pod kierunkiem nauczyciela historii –p. Tomasza Szymkiewicza – rozwijaswoją historyczna pasję - głównie zajmując się tematyką Wojska Polskiego na przestrzeni różnych okresów historycznych.

Życzymy Michałowi powodzenia w Warszawie!

 

 

 

Kamila Bała wśród finalistów Konkursu Matematycznego Pangea 2013-2014

op. Lilla Hajduk

    W bieżącym roku szkolnym 67 uczniów naszego gimnazjum brało udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Pangea, organizowanym
w 11 krajach Europy.
Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy został przeprowadzony
w szkołach 10 stycznia 2014 r. i uczestniczyło w nim 103264 uczniów z Polski. Na początku marca ogłoszono jego wyniki.Wśród finalistów (po 500 najlepszych uczniów z klas IV-VI SP, I-III G i I-III LO) znalazła się uczennica klasy Ib Kamila Bała. 28 marca 2014r. Kamila wzięła udział w finale konkursu, który odbył się w Warszawie w budynku Vistula University.

 

 

 

 

Sukcesy Roberta Świebody

 

 

Robert Świeboda to uczeń klasy IIa. Od 6-go roku życia trenuje pływanie pod czujnym okiem mamy Pani Małgorzaty Rembowskiej-Świebody, która pracuje na pływalni "Nemo" we Włoszczowie. Robert zdobył już kilka dyplomów  i medali w zawodach ligii pływackiej w kategorii klas I-IV szkół podstawowych:

 

I etap
II miejsce 25 m stylem dowolnym
III miejsce 25 m stylem grzbietowym
 
II etap
I miejsce 25 m stylem grzbietowym
IV miejsce 25 m stylem klasycznym
Dzięki sukcesom Roberta Szkoła Podstawowa w Bukowie zajmuje 3 miejsce w punktacji ogólnej szkól.
 
 Gratulujemy!

 

Wojewódzki Konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze"

laureaci:

Anna Libera, Zuzanna Gierczak

Marta Grzesiak, Piotr Szymkiewicz

op. Lucyna Wygoda

Gimnazjaliści z Bukowy „szybują bezpiecznie w internetowej chmurze”

 

Uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej w Bukowie wzięli udział w wojewódzkim konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2013”. Przygotowując się do tego konkursu w szkole zorganizowano spotkanie uczniów z funkcjonariuszami Policji, nauczyciele informatyki wzięli udział w konferencji w Wólce Milanowskiej oraz przeprowadzili z uczniami zajęcia związane z cyberprzemocą, bezpieczeństwem w sieci i możliwościami wykorzystania internetu szerokopasmowego w naszych domach.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Bukowie pod opieką p. Lucyny Wygody przygotowali minutowy spot informacyjny na temat możliwości efektywnego   i bezpiecznego wykorzystania szerokopasmowego łącza do Internetu w życiu codziennym np. do bezpiecznych zakupów, planowania podróży, bankowości elektronicznej, załatwiania spraw urzędowych, komunikacji między ludźmi, edukacji i samodoskonalenia itp. Pracę wykonali w zespołach dwuosobowych. I udało się! Komisja konkursowa przyznała III miejsce Annie Liberze i Zuzannie Gierczak (tablety), a wyróżnienie Marcie Grzesiak i Piotrowi Szymkiewiczowi (mp4).

Uroczyste spotkanie podsumowujące i wręczenie cennych nagród odbyło się w Wólce Milanowskiej. Organizatorami konkursu było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

 

Konkurs Języka Niemieckiego

finalistka Anna Libera

op. Iwona Libera

 

Wojewódzki Konkurs "Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego"

awans do etapu wojewódzkiego Michał Libera

op. Tomasz Szymkiewicz

 

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Piękno Ziemi Świętokrzyskiej/Ojczystej"

wyróżnienie Paweł Stefańczyk

op. Lucyna Wygoda

 

Powiatowy Konkurs plastyczny "Ryzykowne Zachowania HIV i AIDS"

I miejsce Eliza Wójcik

II miejsce Klaudia Rosińska

wyróżnienia:

Katarzyna Bernat

 Michalina Siwiec

Wiktoria Kwapisz

Aleksandra Ptak

op. Lucyna Wygoda

 

Powiatowy Konkurs na grafikę komputerową "Dym z papierosa szkodzi, kiedy się do szkoły chodzi"

III miejsce Sara Raus

op. Lucyna Wygoda

Wojewódzki Konkurs 4H "Najpiękniejsza Pamiątka Agroturystyczna"

II miejsce
Aleksandra Pawelec
Iga Graczyk
Maryla Lechowicz

op. Aneta Banaś, Bożena Tatar
 

Ogólnopolski Konkurs Poezji im. Feliksa Raka

wyróżnienie Agata Domagała

Powiatowy Konkurs Recytatorski Współczesnej

Poezji Niemieckiej

I wyróżnienie Filip Bukowski

op. Iwona Libera

<<<<< 2013/2014 >>>>>

 

III Świętokrzyski Turniej Matematyczny

op. Bożena Tatar

W ramach projektu MAGIA MATEMATYKI organizowanego przez ŚCDN w Kielcach uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie wzięli udział w III Świętokrzyskim Turnieju Matematycznym – „Świętokrzyskie w liczbach”. W kolejnej edycji tego turnieju brało udział łącznie 119 zespołów uczniowskich z całego województwa świętokrzyskiego.

W gimnazjum była to grupa 57 uczniów, którzy w 16 zespołach rozwiązywali różnorodne zadania matematyczne i łamigłówki logiczne w bloku zadaniowym ABAKUS i DEKODER, a także wykonywali różnorodne prace: gry, plakaty, modele brył wokół nas, prezentacje multimedialne związane z tematyką turnieju i szyframi w bloku KREATOR i MENADŻER. Do finału wojewódzkiego zakwalifikowano pięć zespołów, z których jeden OMIKRONY w składzie: Paweł Stefańczyk, Wojciech Trybek, Urszula Lipska pracując pod kierunkiem Bożeny Tatar otrzymał tytuł WICEMISTRZA MATEMATYKI na poziomie GAMMA.

W szkole podstawowej brało udział 27 uczniów i tu również jeden z zakwalifikowanych zespołów PLUSIKI w składzie: Marta Smól, Zuzanna Łodej, Filip Zapora i Bartłomiej Gacia pracując pod kierunkiem Wiesławy Kondraciuk otrzymali tytuł WICEMISTRZA MATEMATYKI na poziomie ALFA.

Uroczyste wręczenia nagród odbyło się 24 czerwca 2013 w WDK w Kielcach. Uczniowie mieli możliwość po raz kolejny brać udział w rozgrywkach „Chłopskiej Drogi Biznesu”, co dostarczyło im wielu niezapomnianych wrażeń.

Powiatowy Konkurs Plastyczny "Piękne zakątki Powiatu Włoszczowskiego"

gimnazjum op. p. Lucyna Wygoda

II miejsce Klaudia Rosińska

Wyróżnienia:

Sara Raus

Piotr Szymkiewicz

Dominik Mierzwa

 

szkoła podstawowa op. p. Sławomira Jambor, p. Renata Krawczyńska

I miejsce Karolina Mróz

II miejsce Maja Banaś

wyróżnienie Kamila Bała

 

Konkurs Plastyczny "„Twoja wiedza i czujka czadu w domu,
tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”

szkoła podstawowa

III miejsce Michalina Siwiec op. p. Renata Krawczyńska

 

gimnazjum

I miejsce Weronika Jakubowska

II miejsce Adrianna Stępnik

III miejsce Klaudia Rosińska

op. p. Lucyna Wygoda

 

Powiatowy konkurs plastyczny "Zielona Energia"

wyróżnienie - Agata Domagała

opiekun - p. R. Krawczyńska

Powiatowy konkurs matematyczno - informatyczny
"Czy matematyka jest w życiu potrzebna?"

I miejsce - Irmina Kukulska

I miejsce - Marcel Bielecki

wyróżnienie Irmina Kukulska (część plastyczna)

opiekun - p. Lucyna Wygoda, p. Lilla Hajduk

Powiatowy Konkurs "Dzień Ziemi - z ekologią na Ty"

I miejsce - Klaudia Rosińska

II miejsce - Sara Raus

opiekun - p. Lucyna Wygoda

Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym i Bitwie pod Małogoszczem

I miejsce – Roksana Wypych

opiekun - p. Beata Mazur

Wojewódzki konkurs plastyczny o Powstaniu Styczniowym

III miejsce - Ula Lipska

opiekun - p. Beata Mazur

Konkurs kolęd w języku angielskim w Chęcinach

op. Barbara Smól

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I m-ce Zuzia Gierczak, Ania Libera i Marta Grzesiak (PG Bukowa)


 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

"Dojrzała aktywność - moja wizja solidarności międzypokoleniowej"

op. Lucyna Wygoda

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I m-ce Klaudia Rosińska (PG Bukowa)
II m-ce Sara Raus (PG Bukowa)

 

IV Gminny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

op. Renata Krawczyńska

Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pieśni żołnierskich i patriotycznych, pogłębianie intelektualnego i uczuciowego związku z kulturą narodową, rozwijanie wrażliwości muzycznej, a także uczuć patriotycznych, promocja działań szkoły i świetlicy w środowisku lokalnym.
Jury w składzie: p. Z. Woldański oraz p .K. Prokop  przyznali następujące miejsca:


- w kategorii szkół podstawowych:
I m-ce Martyna Dobosz ( SP Czostków )
II m-ce Weronika Woś ( SP Mieczyn )
III m-ce Dominika Solarska ( ZPO Bukowa )


- w kategorii gimnazja:
I m-ce Zuzanna Gierczak ( ZPO Bukowa )
II m-ce Justyna Frączek ( ZPO Krasocin )

III m-ce Izabela Gołdyn (ZPO Krasocin ).

 

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

"EUROrewers - mój pomysł na monetę" op. Lucyna Wygoda

Wyróżnienia otrzymali:

Ula Lipska

Marcel Bielecki

Klaudia Rosińska

Weronika Jakubowska

 

Konkurs "Uczeń z kapitałem" - op. Joanna Bebel


Dzięki unijnemu wparciu można wiele. Przekonali się o tym uczestnicy konkursu "Uczeń z Kapitałem" z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie.

Uczniowie klasy II  wraz z opiekunami i wychowawcą  spotkali się w poniedziałek w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach na podsumowaniu   konkursu. Uczestniczyły w nim szkoły biorące udział w projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I - III szkół podstawowych w kontekście nowej podstawy programowej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - organizatora konkursu wpłynęło 48 zgłoszeń ze szkół. Trzy najlepsze nagrodzono, przyznano też dziesięć wyróżnień. 

Trzecie miejsce zajął Zespół Placówek Oświatowych imienia Jana Pawła II w Bukowie. W nagrodę otrzymał sprzęt elektroniczny. 


Szkolny konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną

klasy IV -VI

I miejsce Agata Domagała

II miejsce Julia Dworak

III miejsce Oliwia Migacz

klasy I-III

I miejsce

II miejsce Karolina Mróz

III miejsce

 

Piłka nożna halowa dla szkół podstawowych

I miejsce w gminie zdobyła drużyna chłopców z Bukowy.

 

Pierwszoklasiści na szachowym festynie w Kielcach

Najmłodsi uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie 17 XII 2011 r. uczestniczyli w I Otwartym Szachowym Festynie Świątecznym organizowanym przez  LUKKS Kielce, Sandomierz, Ostrowiec, Kunów, Bałtów, SP nr 28, Parafię Św. Robotnika.. Skierowany on był głównie do początkujących szachistów.
Byli na nim pierwszoklasiści Piotr Miszczak, Dawid Robak, Maciej Siwek i Aleksander Szydłowski pod opieką wychowawczyni p. Joanny Bebel.
W ramach festynu oprócz rozgrywek przewidziano dla dzieci szereg atrakcji: min. wizytę Mikołaja, konkurs na najładniej pomalowaną bombkę, jasełka.
Miłą niespodziankę sprawił nam jeden nasz uczestnik Piotr Miszczak, który przyjechał jako zawodnik bez kategorii, a po rozegranych 7 rundach wyjechał jako zawodnik  V kategorii. To duże osiągnięcie jak na początkującego szachistę.
Zdobyć tę kategorię nie było łatwo, ponieważ rozgrywki odbywały się systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, a tempo gry to 10 minut dla zawodnika na całą partię.
Zadowoleni i bogatsi w doświadczenia szachowe pierwszoklasiści wrócili do domu.

 

Wojewódzki Konkurs Klubów 4H

25 listopada 2011r.w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach odbyło się podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego Klubów 4H pod hasłem "Mój przyjaciel -owad".

Celem konkursu było kształtowanie przyjaznego stosunku do owadów, zwrócenie uwagi na niezastąpioną rolę różnych gatunków owadów w biologicznej ochronie sadów, pól, pastwisk, ukazanie wielkiej roli owadów w ekologicznej gospodarce, ćwiczenie wnikliwej obserwacji fauny i flory.

W konkursie wzięło udział 26 klubów 4H z całego województwa, wśród których nie mogło zabraknąć klubów z gminy Krasocin: "Bukowianie" z Bukowy, "Kraski" z Krasocina i "Olszynki" z Oleszna.

Spośród 500 zdjęć nadesłanych na konkurs, jury wyróżniło pracę Aleksandry Giemzy z Klubu 4H "Bukowianie" oraz przyznało wyróżnienie specjalne dla Jakuba Bebla także z klubu 4H "Bukowianie" z Bukowy pod kierunkiem liderek klubu p. Anety Banaś i p. Bożeny Tatar.

Zdjęcia oceniało jury konkursowe kierowane przez prof. dr hab. Kazimierza Wiecha z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który na uroczystości wręczenia nagród powiedział: "wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, gdyż prace prezentowały bardzo wysoki poziom".

Nagrodzone, wyróżnione oraz najciekawsze zdjęcia, zostały wyeksponowane na wystawie. W następnej kolejności jej obecność jest oczekiwana w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie podczas Dni Owada oraz w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego podczas Dni Otwartych Drzwi w Modliszewicach, a także zostaną opublikowane w specjalnej po konkursowej publikacji.

Cała impreza przebiegła w bardzo miłej atmosferze, co potwierdza, że kluby 4H stanowią swoistą rodzinę. Rodzina ta chętnie spotyka się w różnych zakątkach naszego województwa, aby promować swoje małe ojczyzny i zarażać innych zapałem do pracy na rzecz własnego lokalnego środowiska by czynić najlepsze jeszcze lepszym.

Powiatowy konkurs plastyczny

"Piękne zakątki powiatu włoszczowskiego"

III miejsce - Marta Pietrala

wyróżnienie - Martyna Kwiecień

opiekun p. Lucyna Wygoda

 

III Gminny Konkurs Piosenki Żołnierskiej w Krasocinie

kategoria klas IV-VI

I miejsce - Zuzia Iwańczyk

III miejsce - Kasia Libera

kategoria gimnazjum

II miejsce - Anna Libera

III miejsce - Zuzanna Gierczak

Opiekunem dziewcząt jest p. Renata Krawczyńska

 

 

Duża piłka nożna dla gimnazjalistów

I miejsce w powiecie zdobyła drużyna chłopaków w składzie:

Błażej Stefańczyk, Mateusz Mazur, Konrad Stefańczyk, Dominik Mierzwa, Jakub Bąk, Kamil Kozieł, Michał Nawara, Marcin Ptak, Mateusz Warczyński, Maciej Szczepanik.

Nasza drużyna rozegrała mecze:

Bukowa - Krasocin 1:2

Bukowa - Konieczno 1:1

Bukowa - Włoszczowa 2:1

Bukowa - Kurzelów 4:0

Najwięcej bramek strzelili Mateusz Mazur i Kamil Kozieł.

By znależć się w etapie powiatowym nasze chłopaki wygrały zawody gminne, gdzie pokonali drużyny z Krasocina 3:1 i Oleszno 8:2. Najlepszym strzelcem był Kamil Kozieł.

Na wiosnę nasza drużyna pojedzie na zawody wojewódzkie do Kielc. Gra-tu-la-cje!!!

Konkurs fotograficzny w Chęcinach

"Wiosna w obiektywie"

III miejsce zdobyła Angelika Szymczyk z III b

Wojewódzki Konkurs Klubów 4H "Perełki Świętokrzyskie"

Klub 4H "Bukowianie" z Bukowy - lider Pani Aneta Banaś - przedstawił spektakl "Legenda o piekielnicy"

i zajął II miejsce w kategorii szkół podstawowych

 

V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

Warunkiem uczstnictwa w konkursie było nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie dotąd nie publikowanych ani nie nagrodzonych w innych konkursach, w terminie do 30 września 2011 roku.

Wiersze konkursowe oceniało jury w składzie: Stanisław Nyczaj, Tadeusz Stolarski, Jolanta Lichosik, Lena Łaskawska-Wolny, Magdalena Kowalczyk, Aleksandra Klim.

Wyróżnienie w kategorii gimnazjum otrzymała:

Alicja Szymańska klasa IIIa /p. Agnieszka Dyksińska/

Wyróżnienie w kategorii szkoła podstawowa I-III otrzymała:

Wiktoria Rawska klasa III /p. Alicja Sójka/

Wiktoria podczas recytacji swoich wierszy. Brawo!

 

III miejsce w powiatowym konkursie plastycznym

"Piękne zakątki powiatu włoszczowskiego"

 

I miejsce w wojewódzkim konkursie

"Ekologia, my i region, w którym żyjemy"

 

Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej

I miejsce Anna Libera

II miejsce Zuzia Gierczak

III miejsce Ilona Telka

 

Konkurs "Bezpieczeństwo na piątkę"

III miejsce etap powiatowy:

Iga Graczyk
Katarzyna Jambor
Mateusz Pięta

Po raz czwarty w województwie świętokrzyskim odbywa się konkurs " Bezpieczeństwo na piatkę", organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. W zawodach biorą udział uczniowie klas V szkół podstawowych całego województwa, którzy przechodzą dwuetapowe eliminacje, to jest etap szkolny i powiatowy. W konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny, które mają za zadanie wykonać plakat tematycznie związany z bezpieczeństwem oraz piszą tekst z wiedzy o bezpieczeństwie, w którym znajdują się pytania z zakresu ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpieczeństwa osobistego. W bieżącym roku uczniowie powiatu włoszczowskiego po raz pierwszy wzięli udział w tym konkursie. Do etapu powiatowego zgłosiło się 10 drużyn. Uczestnicy przywieźli wykonane przez siebie plakaty oraz pisali test z wiedzy. Bezapelacyjnie wygrała drużyna  Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Kluczewsku, drugie miejsce zajęli uczniowie z Kurzelowa. Natomiast o trzecim miejscu zdecydowały wyniki testu kapitanów drużyn, bowiem cztery szkoły uzyskały jednakową ilość punktów. Najlepsze wyniki uzyskał kapitan drużyny z Bukowy, która zajęła trzecie miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a pierwsze trzy drużyny nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe we Włoszczowie. Drużyna z Kluczewska oprócz wygranej wywalczyła prawo udziału w finale wojewódzkim w Kielcach.


Laureatka wojewódzkiego konkursu "Jem owoce, mleko piję zdrowo i wesoło żyję"

Dnia 27 września 2010 r. uczennica Martyna Kozera  z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie wraz z wychowawczynią Joanną Bebel i rodzicami uczestniczyła w Gali Finałowej III edycji konkursu pt. "Jem owoce, mleko piję zdrowo i wesoło żyję".  
Konkurs dotyczył wykonania pracy plastycznej związanej z programami  "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole", zorganizowanego przez Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach .
Praca Martynki (kolorowa taca z owocami, warzywami i szklanką mleka)  znalazła się na długiej liście laureatów, wobec czego uczennica została zaproszona z pozostałą grupą  dzieci ze szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego na rozstrzygnięcie konkursu do Sali Kongresowej w Centrum Biznesu EXBUD w Kielcach.
Ogromne było nasze zdziwienie, kiedy to wyczytano wyróżnienia 30 laureatów, a nie usłyszeliśmy nazwiska Martynki - relacjonuje p. Joanna Bebel. Okazało się jednak za chwilę, że trzecioklasistka z Bukowy z siedmiorgiem innych artystów otrzymała tytuł zwycięzcy i została obsypana wspaniałymi nagrodami ( w tym aparatem cyfrowym).
Na zakończenie imprezy na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

   
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

 

Warunkiem uczstnictwa w konkursie było nadesłanie trzech własnych wierszy, nigdzie dotąd nie publikowanych ani nie nagrodzonych w innych konkursach, w terminie do 30 września 2010 roku.

Wiersze konkursowe oceniało jury w składzie: Stanisław Nyczaj, Tadeusz Stolarski, Jolanta Lichosik, Lena Łaskawska-Wolny, Magdalena Kowalczyk, Aleksandra Klim.

 

Uczestnicy, organizatorzy i sponsorzy konkursu.
Agata Domagała z klasy IV a odbiera dyplom i nagrodę za wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych IV-VI.
Agata Domagała, Katarzyna Kuśmierczyk i Iwona Stankiewicz na uroczystym wręczeniu nagród.
Kasia Kuśmierczyk z klasy IV a odbiera dyplom i nagrodę za wyróżnienie w kategorii szkół podstawowych IV-VI.
Iwona Stankiewicz z klasy III a odbiera dyplom i nagrodę za wyróżnienie w kategorii gimnazjów.

 

Wyróżnienia w kategorii gimnazjum otrzymali:

Angelika Szymczyk klasa IIb

Iwona Stankiewicz klasa IIIa

Alicja Szymańska klasa IIa

Wyróżnienia w kategorii szkoła podstawowa IV-VI otrzymali:

Katarzyna Kuśmierczyk klasa IVa

Agata Domagała klasa IVa

 

   

 

 

Powrót