Dzień "Szkoły bez Przemocy"

 

 

Od wielu lat nasza szkoła aktywnie włącza się w ogólnopolską kampanię „Szkoła bez przemocy”. W ramach  tegorocznych działań zorganizowano debatę oksfordzką w gimnazjum i szkole podstawowej. Jej zadaniem było dyskutowanie nad tezami -w klasach IV-VI: „Telefon najlepszym szkodliwym przyjacielem nastolatka”, w gimnazjum: „Wygląd zewnętrzny człowieka jest odpowiednią podstawą do oceny jego osobowości”.

W debacie brały udział dwie grupy. Strona propozycji, mająca za zadanie przekonać publiczność do słuszności zaproponowanej tezy oraz strona opozycji, której celem było podważenie i obalenie tej tezy. Zarówno uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum bronili z przekonaniem swojego zdania wygłaszając interesujące przemówienia. Przysłuchujący się dyskusji uczniowie również aktywnie uczestniczyli w debacie, wyrażając swoje poglądy i zadając pytania.

Na zakończenie głos zabrała pani Agnieszka Kliminowska, przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włoszczowie, która występowała w roli eksperta. Podsumowując debatę zwróciła uwagę, że młodzież bardzo dojrzale zaprezentowała swoje przemyślenia i opinie, wyciągnęła właściwe wnioski, które z pewnością  znajdą odzwierciedlenie w podejmowanych decyzjach.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót