SZKOŁA POZYTYWNYCH MYŚLI

 

We wrześniu 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu Szkoła Pozytywnych Myśli, realizowanego pod patronatem Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Po szkoleniu wprowadzającym koordynatorzy projektu: p. Tomasz Szymkiewicz i p. Dorota Wijas podjęli decyzję o realizacji zadań w module „Trudne e-motikony”. Szkolenia merytoryczne oraz warsztaty metodyczne utwierdziły nas w przekonaniu, iż wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie nauczycieli
i rodziców do podejmowania działań w obszarze zdrowia psychicznego to niezwykle ważne dla nas zadanie.

W miesiącach styczeń - maj 2019 roku przeprowadziliśmy w szkole szereg działań, w które zaangażowali się zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice.

Na lekcjach pod opieką wychowawców i w domach uczniowie przygotowywali materiały
nt. emocji, które potem wykorzystali do przygotowania gazetek na szkolnych korytarzach. Dzięki uprzejmości Dyrekcji szkoły zakupione zostały gry dydaktyczne „Kalejdoskop emocji” oraz obrazki dydaktyczne, ułatwiające naukę empatii, tolerancji i uwrażliwiania
na drugiego człowieka.

Przygotowano tablice emocji „Co sprawia mi radość?” i „Co mnie złości?”, na których uczniowie umieszczali zapisy, dotyczące ich aktualnie przeżywanych emocji.

Koordynatorzy projektu opracowali scenariusze lekcji (osobne dla klas młodszych I-V
oraz starszych VI-VIII i klas III-ich gimnazjum), które stały się podstawą przeprowadzonych przez wychowawców lekcji, poświęconych zdrowiu psychicznemu i emocjom. Opracowaliśmy także i przeprowadziliśmy w naszej szkole grę terenową „Emocje nie są mi obce”, w trakcie której uczniowie realizowali zadania o różnorakim charakterze. Warto podkreślić interdyscyplinarny charakter gry, ponieważ zaangażowali się w nią nauczyciele różnych specjalizacji (informatyk, matematyk, n-l świetlicy, n-l przedszkola, pedagog, dyrekcja szkoły) oraz rodzice uczniów. Na stronie szkoły możecie Państwo obejrzeć filmy, nakręcone w trakcie gry przez jej uczestników.

17 uczniów naszej szkoły rywalizowało w Szkolnym Interaktywnym Konkursie „E-mocje”: na platformie internetowej Kahoot uczniowie, doskonale się bawiąc, odpowiadali na 20 pytań, uświadamiając sobie jednocześnie jak ważne są w naszym życiu emocje.

Dnia 24 maja 2019 r. zorganizowano w naszej szkole Dzień Szkoły Pozytywnych Myśli,
w trakcie którego zaprezentowano przeprowadzone w szkole działania, wręczono nagrody uczestnikom gry terenowej oraz zwycięzcom konkursu „E-mocje” (I miejsce - Kamila Sobczyk kl. IIIB; II miejsce - Magdalena Jambor kl. III A;
III miejsce - Krystian Kowalczyk kl. III A). Uczniowie klas trzecich gimnazjum zaprezentowali scenki pantomimiczne „Emocje mogą mi pomóc!”.

 

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu SPM w naszej szkole
DZIĘKUJEMY BAAAAAARDZO GORĄCO! :)

Gra terenowa - FILM1

Gra terenowa - FILM2

 

   
Powrót