Zajęcia dodatkowe w szkole podstawowej i gimnazjum

  

Zestawienie godzin przewidzianych do realizacji zgodnie z art.42 ust. 2pkt.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Forma realizacji zajęć wynikających

z art. 42 KN

Dzień tygodnia realizacji

klasa

Liczba uczniów

Czas realizacji

1

Lucyna Wygoda

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Środa

czwartek

I-III SP

I-III SP

11

11

1210 -1310

1210 -  1310

2

Iwona Libera

Praca z uczniem zdolnym

czwartek

II PG

2

800 - 845

 

Iwona Libera

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

piątek

IV-VI SP

10

1220 - 1400

3

Agnieszka Dyksińska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

środa

II-III PG

12

1315 - 1450

4

Ewa Chyb

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

I-III PG

12

1315 - 1450

5

Elżbieta Trybek

Dydaktyczno-wyrównawcze

piątek

III c PG

10

13 15 -1400

6

Jolanta Karnas

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

I abZ/VI

10

1405 -1450

7

Jolanta Karnas

Praca z uczniem zdolnym

wtorek

IIIa, I b PG

2

800 -845

8

Renata Nieckarz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

I-III PG

4

1405 -1450

9

Lilla Hajduk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

piątek

III PG

12

800 -845

10

Lilla Hajduk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

piątek

V SP

8

1135- 1220

11

Tomasz Szymkiewicz

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa

czwartek

III c PG

II a PG

12

6

1405 -1450

800  - 8 45

12

Remigiusz Nowak

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

piątek

I-III PG

10

1220 - 1310

13

Sławomira Jambor

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa

czwartek

III PG

V-VI SP

7

6

1405 -1450

1405- 1450

14

Dariusz Tatar

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

poniedziałek

I-III PG

15

1405 -1450

15

Dariusz Tatar

Koło fizyczne

czwartek

II PG

18

1405 -1450

16

Bożena Tatar

Koło matematyczne

poniedziałek

II ab PG

6

800 -845

17

Bożena Tatar

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

środa

I-II PG

12

1405 -1450

18

Jadwiga Pięta

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

środa

III b PG

 

1315 - 1450

19

Barbara Smól

Zajęcia konsultacyjne

Czwartek

poniedziałek

II PG

V b SP

 

1313- 1400

1315 - 1400

20

Aneta Banaś

wolontariat

piątek

I-III PG

20

13 15 -1400

21

Dorota Wijas

wolontariat

piątek

I-III PG

20

13 15 -1400

22

Bożena Pietrala

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Środa

piątek

V b ch SP

V b dz SP

4

6

1315 -1400

1225 -1310

23

Renata Krawczyńska

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Wtorek

czwartek

Kl „0”

Kl „0”

16

16

730 - 800

730 -800

24

Iwona Terpic

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

poniedziałek

środa

I b SP

I b SP

8

8

1225 -1310

1135 - 1220

25

Wiesława Kondraciuk

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Poniedziałek

wtorek

III SP

III SP

6

6

1225-1310

1225 -1310

26

Alicja Sójka

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Poniedziałek

czwartek

I c SP

I c SP

8

7

850-935

940-1025

27

Elżbieta Giemza

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej

Wtorek

piątek

I a SP

I a SP

6

6

800 -835

1225- 1310

28

Małgorzata Bała

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej

Wtorek

środa

II b SP

II b SP

8

6

1040 -1125

800- 845

29

Joanna Bebel

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

czwartek

II a SP

6

1225 -1310

30

Joanna Bebel

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej

wtorek

II a SP

8

1225 -1310

31

Jolanta Kwapisz

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Poniedziałek

piątek

Grupa świetlicowa

6

5

1220- 1320

1135- 1235

32

Ewa Malaga

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Wtorek

piątek

Grupa świetlicowa

7

8

1135- 1235

1235- 1335

33

Ks. Krzysztof Gibas

Koło biblijne

piątek

I –III PG

10

1800 -1930

 

 

 
Powrót