Dzień Żołnierzy Wyklętych

W Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy „Wyklętych” miał miejsce 28 lutego 2019r. W obchody uroczystości włączyli się uczniowie klasy III gimnazjum i klasy VIII. Zebrali oni informację o losach Żołnierzy Wyklętych, które umieścili w prezentacji multimedialnej. Inni uczniowie dokonali analizy i wyboru poezji do recytacji, którą uczcili pamięć Żołnierzy Niezłomnych.

Spotkanie rozpoczęła p. Beata Mazur, która zaprezentowała fragment wspomnień z więzienia i przesłuchań Żołnierza Niezłomnego. Po zakończeniu II wojny Światowej okupacja niemiecka zastąpiona została rosyjską. Młodzi ludzie stanęli w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego walcząc o prawo do życia                w wolnej i suwerennej ojczyźnie. Żołnierze Wyklęci, zwani także Żołnierze Niezłomni, tworząc powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Toczyli walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR, oddziałami NKWD oraz zależnymi od nich służbami bezpieczeństwa w Polsce: Milicją Obywatelską, Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego i Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Byli wśród nich żołnierze byłej Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, organizacji „Niepodległość”, „Wolność i Niezawisłość” i wielu innych. Ocenia się, że ponad 20 tyś żołnierzy podziemia zginęło w walkach, zostało zamordowanych skrytobójczo lub                                w więzieniach NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Na przełomie lat 40 –tych i 50–tych w więzieniach i obozach pracy znajdowało się ponad 250 tysięcy osób.

Po prezentacji i recytacji wierszy wszyscy z uwagą oglądali film „Inka 1946” w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz, Marii Skąpskiej. Uczniowie byli wzruszeni przedstawioną historią Danuty Siedzikówny, jej stanowczością i odwagą.

Obchody w naszej szkole były dniami pełnymi zadumy i podziwu, a dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach dzieci i młodzież uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

Do organizacji włączyli się: p. B. Mazur, p. T. Szymkiewicz, uczniowie: D. Sornat. M. Jambor, M. Siwek, K. Sobczyk, K. Hajduk, K. Lis, K. Zimny, W. Słabisz, P. Kupczyk.

 
 
   
Powrót