0

 

 

Projekt partnerski

"Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Przedborski Park Krajobrazowy

Warsztaty terenowe w obrębie Przedborskiego Parku Krajobrazowego
Zuchy i harcerze z Bukowy  oraz członkowie Klubu Ekologa  z Małogoszcza uczestniczyli już w ostatnich warsztatach terenowych  w ramach partnerskiego projektu pt. "Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych" współfinansowanego  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Działania 9.5.  Po zorganizowanej  zbiórce przed szkołą w Małogoszczu ekolodzy, wyruszyli w kierunku Bukowy, by zabrać współtowarzyszy ostatniej wyprawy - zuchów i harcerzy z Bukowy. Po otrzymaniu kolorowych identyfikatorów podążyli autokarem wraz z opiekunami i przewodnikiem turystycznym w kierunku Przedborskiego Parku Krajobrazowego, który  położony jest obecnie na terenie województwa świętokrzyskiego i łódzkiego. Rozpościera się od doliny Czarnej Włoszczowskiej na południu po północną część Pasma Przedborsko-Małogoskiego. Wraz z Spalskim Parkiem Krajobrazowym i Sulejowskim Parkiem Krajobrazowym należy do Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. W krajobrazie Parku dominuje Pasmo Przedborsko-Małogoskie, będące przedłużeniem Gór Świętokrzyskich i jednocześnie jego osią. Pilica, która płynie południkowo, stanowi zachodnią granicę Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Główny dopływ Pilicy na terenie Parku stanowi Czarna Włoszczowska. Zdobyli Rezerwat "Bukowa Góra", w którym ochroną objęto fragment lasu liściastego o charakterze pierwotnym, z drzewostanem bukowym, z domieszką dębugrabujaworu i klonu. Jednak 98% drzew stanowią buki. Po zwiadzie przyrodniczym podróżnicy zwiedzili Starówkę Przedborza.
Po zakończonych  ostatnich  warsztatach w obrębie Przedborskiego  Parku Krajobrazowego w dniu 6 października o godzinie 16.00  odbyło się uroczyste podsumowanie  wszystkich warsztatów terenowych w Zagrodzie Edukacyjnej "Ostoja Dworska" w Leśnicy. Na spotkaniu gościli między innymi: zastępca wójta Gminy Krasocin - p. Jacek Sienkiewicz z małżonką, kierownik ZOPO w Krasocinie p. Irena Kuśmierczyk, przedstawiciel Komendy Hufca Szczekocińsko - Włoszczowskiego dh. hm. Roman Kaczmarek, Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie -p. Agata Kapelusz-Derejska i p.Barbara Czekaj, przedstawiciel Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych p. Magdalena Bieńka-Michalik,  opiekunowie grup, oraz rodzice zuchów, harcerzy i ekologów. Po obejrzeniu bardzo ciekawej prezentacji uczestnicy warsztatów  otrzymali Certyfikaty i odznaki przygotowania najmłodszych do opieki nad  wartościowymi elementami krajobrazu w ramach partnerskiego projektu "Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: