Projekt partnerski

"Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wskazując najmłodszym, gdzie szukać relaksu, wytchnienia, wypoczynku edukacyjnego,  wzbogacając  wiedzę o regionie w ramach realizacji  zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Klub Ekologa działający przy Domu Kultury w Małogoszczu w ramach projektu partnerskiego "Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych" a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przyczyniamy  się do kształtowania  postawy ekologicznej  młodego człowieka, a więc od zdobytej przez niego  wiedzy o krajobrazie w którym się wychowuje.  Krajobraz w najbliższym miejscu zamieszkania składa się z wielu zakątków, które są  tak bogate, a tak jednocześnie nieznane, że warto zobaczyć je ze względu na ich walory przyrodnicze, dydaktyczne czy historyczne. Nasze  działania zachęcające do opieki nad miejscami przyrodniczo cennymi  i związane z wypoczynkiem aktywnym, ukazujące  piękno i bogactwo natury małej ojczyzny,  stanowią okazję do cieszenia się z miłych rzeczy, uczą otwartości oczu, skłaniają  do zachwytu nad pięknem ojczystego  krajobrazu oraz niosą  radość w zwykłych czynnościach i zdarzeniach.
Koordynator ds. edukacji ekologicznej
Grzegorz Szymański

Klub Ekologa

 

 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: