Projekt partnerski

"Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

III warsztaty terenowe po Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym

Zdobywamy Nadnidziański Park Krajobrazowy
Zuchy i harcerze z Bukowy  oraz członkowie Klubu Ekologa  z Małogoszcza uczestniczyli już w kolejnych-trzecich warsztatach terenowych w ramach partnerskiego projektu pt. "Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Działania 9.5
Po zorganizowanej  zbiórce przed szkołą zuchy i harcerze ruszyli w kierunku Małogoszcza, by zabrać współtowarzyszy kolejnej wyprawy - ekologów. Po otrzymaniu kolorowych identyfikatorów podążyli autokarem wraz z opiekunami i przewodnikiem turystycznym w kierunku Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, który położony jest na południu województwa świętokrzyskiego, w obrębie Niecki Nidziańskiej.  
Osią kompleksu jest rzeka Nida, która płynie krętą i malowniczą doliną, tworząc liczne starorzecza, rozlewiska oraz oczka wodne. Park utworzono także w celu ochrony występujących powierzchniowo skał gipsowych. Podziwianie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego rozpoczęli od pieszej wycieczki przyrodniczej na trasie Bogucice II poprzez Rezerwat Pieczyska do Pińczowa. Cechą szczególną parku były oprócz walorów przyrodniczych również walory historyczne. Bowiem ogromne kompleksy leśne kryją wiele śladów z czasów Powstania Styczniowego i II wojny światowej - głównie mogił powstańców, żołnierzy i ludności cywilnej. 
Następnie mieli okazję wejść na Górę Św. Anny i zobaczyć Kaplicę Św. Anny. Po zejściu zwiedzali zabytkową architekturę Pińczowa. W drodze powrotnej pan przewodnik jak zwykle zaprosił wszystkich do konkursu wiedzy o Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym, a dużą wiedzą wykazali się i nagrody dostali Hubert Jop, Szymański Piotr i Kamila Wijas. W drodze powrotnej autokarem towarzyszył nam znów wiosenny deszczyk, który "wisiał" w powietrzu, ale nam nie dokuczał i nie przeszkadzał obserwować osobliwości świata przyrody.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót




Ostatnia aktualizacja: