Projekt partnerski

"Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Warsztaty terenowe w obrębie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego

Zdobywamy Sieradowicki Park Krajobrazowy
Zuchy i harcerze z Bukowy  oraz członkowie Klubu Ekologa  z Małogoszcza uczestniczyli w czwartych warsztatach terenowych  w ramach partnerskiego projektu pt. "Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Działania 9.5
Po zorganizowanej  zbiórce przed szkołą zuchy i harcerze ruszyli w kierunku Małogoszcza, by zabrać współtowarzyszy kolejnej wyprawy - ekologów. Po otrzymaniu kolorowych identyfikatorów podążyli autokarem wraz z opiekunami i przewodnikiem turystycznym w kierunku Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, który położony jest w północnej części Gór Świętokrzyskich pomiędzy doliną rzeki Kamiennej od północy i Doliną Bodzentyńską od południa. Od wschodu ograniczają go doliny rzek Świśliny i Pokrzywianki, a od zachodu dolina Kamionki. Park obejmuje prawie w całości Pasmo Sieradowickie i Lasy Siekierzyńskie.
Na terenie parku znajdują się trzy rezerwaty przyrody:  WykusGóra Sieradowska i Kamień Michniowski, a także ponad dwadzieścia pomników przyrody, obiektów geologicznych i użytków ekologicznych, m.in. profil plejstoceńskich osadów w wąwozie lessowym Rocław pod Wąchockiem, polodowcowy głaz narzutowy w okolicach Siekierna oraz ostańce skalne Cygańska Kapa i Biały Kamień w leśnictwie Węglów.
Wędrówkę  pieszą zuchy, harcerze i ekolodzy rozpoczęli od Uroczyska leśnego  Wykus miejsca związanego  z pobytem i walkami oddziałów partyzanckich w czasie II wojny światowej. Główny obóz miało tu zgrupowanie AK dowodzone przez mjr Piwnika - "Ponurego". Na miejscu tego obozu postawiono w 1952 roku pomnik w formie kapliczki świętokrzyskiej, na której umieszczono pseudonimy poległych partyzantów
Następnie pospacerowali po  Wąchocku  i zawitali do Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach
Muzeum Przyrody i Techniki to nie tylko metalurgia, ale  w jednej z hal hutniczych jest  prezentacja samochodów produkowanych przez byłą FSC. Są wśród nich: pierwszy z całej rodziny STAR 20 oraz terenowy STAR 266R uczestnik X Rajdu Paryż - Dakar z 1988 roku. W 2006 roku Muzeum zakupiło zachowane pozostałości oryginalnego papamobile wyprodukowanego na podwoziu STARA 660M2 na potrzeby Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w roku 1979. W czerwcu 2008 roku miała miejsce uroczysta prezentacja odtworzonego papamobile połączona z poświęceniem pojazdu przez biskupa radomskiego. Samochód jest unikatowym eksponatem w muzealnej kolekcji.
Przyroda w tym Muzeum sąsiaduje z techniką nie tylko w nazwie. W jednej hali prezentowana jest wystawa paleontologiczna, której najważniejszym elementem jest zbiór skamieniałości - tropów zwierząt żyjących w rejonie Gór Świętokrzyskich przed 200 milionami lat. W ramach realizowanego w latach 2008-2010 projektu "Regio Ferrea" została stworzona nowoczesna wystawa paleontologiczna. Na podstawie pozostawionych tropów naukowcy dokonali rekonstrukcji zwierząt, które żyły w regionie Gór Świętokrzyskich w okresach permu, triasu i jury. Naturalnej wielkości modele płazów i gadów zostały wykonane przez znaną artystkę Martę Szubert. Miary realizmu dopełniają fotopanoramy z wyobrażeniem środowiska naturalnego dla prezentowanych okazów oraz ścieżki dźwiękowe, pozwalające przenieść się odbiorcy o miliony lat w przeszłość. 

Na zakończenie wyprawy na leśnej polanie przewodnik zaprosił wszystkich do zabawy podsumowującej dotychczasowe wędrówki przyrodnicze.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: