Projekt partnerski

"Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

Warsztaty terenowe w obrębie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego

W ramach zadania 9 zorganizowano i przeprowadzono dlla 30(20K/10M) członków ZHP i 15(5K/10M) członków Klubu Ekologa warsztaty terenowe w obrębie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Po zorganizowanej zbiórce przed szkołą zuchy i harcerze ruszyli w kierunku Małogoszcza, by zabrać współtowarzyszy kolejnej wyprawy - ekologów. Po otrzymaniu kolorowych identyfikatorów podążyli autokarem wraz z opiekunami i przewodnikiem turystycznym w kierunku Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Kozubowski Park Krajobrazowy położony jest w południowej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 66,13 km2, natomiast jego otulina 60,36 km2. Obszar parku administracyjnie należy do gmin Czarnocin, Działoszyce, Michałów, Pińczów i Złota. Mali przyrodnicy mieli okazję zobaczyć ciekawą rzeźbę terenu ze wzniesieniami lessowymi, dolinami rzek oraz wąwozami. Zwiedzili Rezerwat przyrody Polana Polichno - rezerwat stepowy na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego w gminie Pińczów, gdzie występuje zespół roślinności stepowej oraz stanowiska licznych owadów żyjących w warunkach stepowych, m.in. szarańczaków i jelonka rogacza. Zagościli w pięknym miejscu, a mianowicie w "Ogrodzie na Rozstajach" w Młodzawach."Jest to rozciągający się na 3 poziomy prywatny ogród              w województwie świętokrzyskim udostępniony do zwiedzania. Na powierzchni 1 hektara rośnie ponad 2 tysiące gatunków roślin: drzewa, krzewy i byliny, rośliny egzotyczne i rzadkie. Dużą atrakcją tego miejsca są oczka wodne z bogatą kolekcją nenufarów, zaś panoramę ogrodu można oglądać ze specjalnych punktów widokowych. W ogrodzie tym znajduje się 10 oczek wodnych umiejscowionych na dwóch poziomach i połączonych ze sobą wodospadami oraz strumykami. W okolicy wody zaobserwowano bujnie rozwiniętą faunę (żaby, żółwie wodne oraz kilka odmian ryb) i florę (w tym m.in. 10 odmian nenufarów, pałka wodna czy liczne rośliny bagienne. Na terenie ogrodu oglądali żyjące obecnie pawie czarnoskrzydłe, indyjskie oraz białe, czarne łabędzie, czarnego bociana. Na terenie ogrodu podziwiano też liczne rzeźby wykonane przez gospodarza (głównie drewniane, ale spotkać było można także kamienne).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: