Projekt partnerski

"Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy


Zuchy i harcerze z Bukowy oraz członkowie Klubu Ekologa z Małogoszcza  uczestniczyli w kolejnych warsztatach terenowych  w ramach partnerskiego projektu pt. "Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych" współfinansowanego  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Działania 9.5
Po zorganizowanej  zbiórce przed szkołą zuchy i harcerze ruszyli w kierunku Małogoszcza, by zabrać współtowarzyszy kolejnej wyprawy - ekologów. Po otrzymaniu kolorowych identyfikatorów podążyli autokarem wraz z opiekunami i przewodnikiem turystycznym w kierunku Chęcińsko -Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Położony jest on w południowo- zachodniej części krainy Gór Świętokrzyskich, pomiędzy rzekami: Łośną i Bobrzą. Obejmuje obszary charakteryzujące się pięknem rozległych dolin otoczonych odkrytymi grzbietami górskimi. Park został utworzony na obszarze, który w przeszłości podlegał intensywnej eksploatacji surowców skalnych i to w dużym stopniu przyczyniło się do odsłonięcia wyjątkowych walorów przyrody nieożywionej - występują tu skały prawie wszystkich okresów geologicznych, od kambru (paleozoik) po holocen (kenozoik). Park nazywany jest w związku z tym "rajem" dla geologów. Olbrzymie walory w zakresie przyrody nieożywionej zadecydowały o ustanowieniu tu aż 8 geologicznych rezerwatów przyrody, z których uczestnicy wyprawy zwiedzili : "Góra Zalejowa", "Góra Miedzianka", "Skiby", "Kadzielnia", Wietrznia". Obok wartości geologicznych na obszarze Parku występuje duże bogactwo i zróżnicowanie szaty roślinnej, potwierdzone obecnością ponad 1000 gatunków roślin. Wśród siedlisk leśnych ochronie podlegają płaty "świetlistej dąbrowy" w jedynym leśnym rezerwacie przyrody "Milechowy".  Atrakcją warsztatów było zwiedzanie Zespołu Centrum Geoedukacji w Kielcach, gdzie  zorganizowana była   wystawa pt. Galeria Ziemi". Prezentowała  geologiczną różnorodność regionu świętokrzyskiego ze szczególnym uwzględnieniem okresu dewońskiego. W tym kluczowym w dziejach Ziemi momencie na ląd wyszły kręgowce, na wystawie nie mogło więc zabraknąć tetrapoda z kamieniołomu w Zachełmiu. Ciekawostką był wielki model ryby pancernej - drapieżcy z dewońskiego morza. Na wystawie pokazano występujące wówczas na tym obszarze rafy tropikalne, których ślady oglądać można w kieleckich rezerwatach geologicznych. Atrakcją centrum była  kapsuła - symulator lotów do wnętrza Ziemi- małe kino 5D, w którym zuchy, harcerze i ekolodzy, podróżowali  w czasie i w głąb Ziemi, czuli ruch, krople wody, powiew wiatru, zmiany temperatury. Zwiedzili też niewielkie pomieszczenie imitujące skalną grotę. Dzięki multimediom zwiedzający ma wrażenie, że stąpa po wodzie. Na ścianach emitowane są filmy  z Chelosiowej Jamy - jaskini w Jaworzni, która nie jest udostępniana turystom.                                                            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: