Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" po raz pierwszy została zorganizowana w 1986 roku w Linz w Austrii jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Nosiła wtedy nazwę „Światło w ciemności” i była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali, sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju, braterstwa, nadziei miłości. Każdego roku dziewczynka lub chłopiec – wybrani przez ORF spośród dzieci działających charytatywnie – odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem austriackich linii lotniczych.

W dniach 9-11 grudnia 2016 r. przedstawiciele drużyny harcerskiej z Bukowy wraz z opiekunami jako część 55- osobowej delegacji Hufca Szczekocińsko- Włoszczowskiego brali udział  w 3 dniowym wyjeździe do Wiednia, by uczestniczyć w  nabożeństwie ekumenicznym z okazji przekazania przez ORF Betlejemskiego Światła Pokoju. Uroczystość ta w Austrii odbyła się  już po raz 28.W tym roku było to w Syryjskim Ortodoksyjnym  Kościele w Wiedniu, gdzie płomień został przekazany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z około 20 krajów- w tym z Polski. Podczas  wyjazdu harcerze mieli też okazję zobaczyć  świąteczny Wiedeń nocą i zwiedzić wiele jego zabytków.

Opiekunowie:

Joanna Bebel

Ewa Terpic-Zając

 

 

 

 

Powrót