Nauczyciele
Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie

Szkoła Podstawowa

 
Aneta Banaś- biblioteka, nauczyciel wspomagajacy
 
Joanna Bebel- edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, ZHP
 
Elżbieta Giemza- edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna
 
Sławomira Jambor- przyroda, plastyka
 
Agata Kapelusz-Derejska -informatyka
 
Wiesława Kondraciuk- edukacja wczesnoszkolna
 
Renata Krawczyńska- muzyka, plastyka, rytmika
 
Ewa Malaga- świetlica
 
Beata Mazur - historia, nauczyciel wspomagajacy
 
Bożena Pietrala- matematyka, oligofrenopedagogika
 
Jadwiga Pięta- język polski
 
Barbara Smól- język angielski
 
Alicja Sójka- edukacja wczesnoszkolna
 
Elżbieta Struska- wychowanie fizyczne
 
Tomasz Tatar- wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe
 
Ewa Terpic-Zając- religia
 
Iwona Terpic- edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 
Elżbieta Trybek- język polski, biblioteka
 
Iwona Żuralska- wychowanie fizyczne
 
Tomasz Szymkiewicz - historia, wychowanie do życia w rodzinie
 
Agnieszka Dyksińska- logopeda
 
Iwona Libera- język niemiecki
 
Jolanta Karnas- język angielski
 
Lilla Hajduk- matematyka, nauczyciel wspomagajacy
 
Małgorzata Bała-  edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagogika
 
ks. Andrzej Dulnik- religia
 
Dariusz Tatar- zajęcia techniczne, fizyka
 

Małgorzata Wilk - oddział "O"

 
 
Publiczne Gimnazjum
   
 
 
 
Ewa Chyb- biologia, chemia
 
Jolanta Kwapisz- świetlica, surdopedagogika
 
Iwona Libera- język niemiecki
 
Jolanta Karnas- język angielski
 
Lilla Hajduk- matematyka
 
Tomasz Tatar - wychowanie fizyczne
 
ks. Andrzej Dulnik- religia
 
Renata Krawczyńska- muzyka, chór
 
Beata Mazur- historia, WOS
 
Tomasz Szymkiewicz- WOS, historia, WDŻ, EDB
 
Remigiusz Nowak- geografia, wychowanie fizyczne
 
Bożena Tatar- matematyka
 
Dariusz Tatar- zajęcia techniczne, fizyka
 
Elżbieta Trybek- język polski
Dorota Wijas- pedagog, terapia pedagogiczna
 
Lucyna Wygoda- informatyka
 
Iwona Żuralska- wychowanie fizyczne
 
Agnieszka Dyksińska - język polski
 
Jadwiga Pięta - język polski
 
   
 
Samorządowe Przedszkole
   
 
Renata Nieckarz- wychowanie przedszkolne
 
Alicja Krzyżyk - wychowanie przedszkolne grupa młodsza
 
Agnieszka Dyksińska - logopeda
 
Renata Krawczyńska - rytmika
 
Ewa Terpic-Zając - religia
 
 
   
 
Powrót