Nauczyciele
Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie

 

Szkoła Podstawowa

Agata Kapelusz-Derejska - dyrektor szkoły

 

 
Aneta Banaś- biblioteka, nauczyciel wspomagajacy
 
Joanna Bebel- edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna, ZHP
 
Elżbieta Giemza- edukacja wczesnoszkolna, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna
 
Sławomira Jambor- przyroda, plastyka
 
Renata Krawczyńska- muzyka, plastyka, rytmika
 
Ewa Malaga- świetlica
 
Beata Mazur - historia, nauczyciel wspomagajacy, z-ca dyrektora szkoły
 
Jadwiga Pięta- język polski
 
Barbara Smól- język angielski
 
Alicja Sójka- edukacja wczesnoszkolna
 
Tomasz Tatar- matematyka
 
Ewa Terpic-Zając- religia
 
Elżbieta Trybek- język polski, biblioteka
 
Tomasz Szymkiewicz - historia, WdŻ, EdB, WOS
 
Iwona Libera- język niemiecki, logopedia
 
Jolanta Karnas- język angielski
 
Dariusz Tatar- technika, fizyka, informatyka
 

Małgorzata Wilk - oddział "O"

 
Ewa Chyb- biologia, chemia
 
Jolanta Kwapisz- świetlica, surdopedagogika
 
ks. Andrzej Dulnik- religia
 
Remigiusz Nowak- geografia, wychowanie fizyczne
 
Dorota Wijas- pedagog, terapia pedagogiczna
 
Lucyna Wygoda- informatyka, nauczyciel wspomagający
 
Iwona Żuralska- wychowanie fizyczne
 
Renata Nieckarz- nauczyciel wspomagający
 

Magdalena Kozieł - nauczyciel wspomagający

 
Samorządowe Przedszkole
   
 
Małgorzata Bała - wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika
 
Alicja Krzyżyk - wychowanie przedszkolne
 
Iwona Terpic- wychowanie przedszkolne, oligofrenopedagogika
 
Renata Krawczyńska - rytmika
 
Ewa Terpic-Zając - religia
 
Wiesława Kondraciuk - wychowanie przedszkolne
 
   
 
Powrót