Kontakt Pedagog Szkolny

Gdzie szukać pomocy?

*Telefony zaufania
*Placówki pomocy dzieciom krzywdzonym
*Poradnia pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży

Dla uczniów

Dla nauczycieli

Dla rodziców

*Dekalog rodzica
*"Mały Buntownik" -gazetka
*Zasady korzystania przez dzieci i młodzież z nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
*O tym kiedy i jak udostępniać małym dzieciom tablet i smartfon - filmik:  http://mamatatatablet.pl/

 

 

 

 
 

 

 Powrót