Projekt "Szkoła przyjazna uczniom" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie jest realizowany projekt unijny pt. "Szkoła przyjazna uczniom". Dofinansowanie unijne wynosi 296 163,00 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorkami projektu są nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Joanna Bebel i pedagog szkolny Dorota Wijas.

Odbiorcami projektu są uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych poprzez realizację wyrównawczych i specjalistycznych u 80 (38K/42 M) uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bukowie, w terminie od 1 października 2013 do 31 maja 2015r. Wartość projektu to 296 163,00 zł.

Działania jakie zaplanowano w ramach projektu to:

 

Materiały do pobrania:

 

<<<Regulamin rekrutacji >>>

<<<Formularz zgłoszeniowy>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: