Projekt "Zuchy i harcerze to jedna rodzina-kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie jest realizowany projekt unijny pt. "Zuchy i harcerze to jedna rodzina-kontynuacja". Dofinansowanie unijne wynosi 50 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomysł na napisanie wniosku zrodził się w minione wakacje z inicjatywy opiekuna   gromady zuchowej- Joanny Bebel i opiekuna drużyny harcerskiej- Ewy Terpic.

Odbiorcami projektu są zuchy i harcerze.

Cel ogólny projektu to rozwój edukacyjny i wychowawczy członków ZHP, bowiem systematyczna praca metodą zuchową i harcerską przynosi efekty w kształtowaniu osobowości i nakreśla drogowskazy do postępowania w dorosłym życiu dzieci i młodzieży.

Działania jakie zaplanowano w ramach projektu to:

 

 

Wszystkie wymienione działania bardzo urozmaicą funkcjonowanie gromady zuchowej i drużyny harcerskiej.
Projekt ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej i przyczyni się do podniesienia na obszarze wiejskim stopnia aktywności mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i podejmowania oddolnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społeczności wiejskiej w obszarze edukacji. Najbardziej skorzystają na tym dzieci - członkowie drużyn, które w świadomy i dobrowolny sposób będą realizować swoje postawy społeczne, obywatelskie i patriotyczne.

Kontynuacją tych działań jest projekt partnerski

"Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych"

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: