Projekt partnerski

"Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych"

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie jest realizowany projekt partnerski pt. "Odkrywcy naszych Parków Krajobrazowych". Dofinansowanie unijne wynosi 50 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania od 1 marca 2012 r. do 28 lutego 2013 r.

Cel główny:

Rozwój wrażliwości społecznej, ekologicznej i obywatelskiej u 30(20K/10M) dzieci  z gminy Krasocin i 15 (5K/10M) z gminy Małogoszcz


Cele szczegółowe:


1.Podniesienie wiedzy i umiejętności teoretycznych na zajęciach zuchowskich  u 15(10K/5M) członków ZHP w ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie.
2.Podniesienie wiedzy i umiejętności teoretycznych na zajęciach harcerskich u 15 (10K/5M) członków ZHP w ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie.
3.Rozwój wiedzy i świadomości ekologicznej u 15(5K/10M) członków Klubu Ekologa z Domu Kultury w  Małogoszczu.

4.Wymiana doświadczeń i wzrost wzajemnego zrozumienia w zakresie skautingu i ekologii u 45(25K/20M) dzieci  z gminy Krasocin i gminy Małogoszcz.

Działania jakie zaplanowano w ramach projektu to:

Dzięki dotacji współpraca z młodymi ekologami zaowocuje wzrostem wrażliwości ekologicznej u dzieci i młodzieży z Bukowy,
a kontakt z zuchami i harcerzami przyczyni się do rozwoju społeczno - obywatelskiego i ruchu harcerskiego wśród dzieci i młodzieży z Małogoszcza. Projekt nasz nie tylko pozytywnie wpłynie na dzieci i młodzież, ale również na społeczeństwo lokalne, czyli rodziców, dziadków, nauczycieli i wychowawców.

Promocja projektu odbędzie się na początku marca 2012 r.

W ramach promocji zostaną zakupione kubki, długopisy z LOGO, tablica informacyjna, plakaty, naklejki. Na stronie internetowej szkoły, gdzie znajduje się zakładka ZHP pojawi się informacja o projekcie. Odbędzie się również spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, na którym poinformuje się  o założeniach projektu. Rekrutacja odbędzie się w drugiej połowie  marca 2012 r. Formularz zgłoszeniowy będzie można pobrać i złożyć w biurze projektu, które mieścić się będzie w harcówce w ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie do końca marca 2012 r.

Następnie komisja rekrutacyjna w składzie kierownik projektu i specjalista d/s monitoringu i promocji na podstawie zgłoszeń opracują listę rankingową uczestników i listę rezerwową.

Kryteria naboru: 
1. staż członka ZHP
2. staż członka Klubu Ekologa w Małogoszczu
3. uczęszczanie do ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie
4. wyrównana liczba dziewczynek i chłopców

Osoby, które zakwalifikowały się do projektu zostaną o tym poinformowane poprzez zamieszczenie listy uczestników projektu na stronie internetowej ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie.

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: